Gör din anmälan här

Tänk på detta innan du gör en anmälan:

 • Var tydlig med att skriva i anmälan
  om du har skyddade personuppgifter
  så att vi kan hålla dessa hemliga.
 • En anmälan och även andra viktiga papper
  som kommer in till Skolinspektionen blir allmänna handlingar.
  Det kan betyda att vem som helst har rätt att läsa papprena.
  Men vi kan med stöd av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen,
  hålla vissa känsliga uppgifter hemliga.
 • Vi utreder bara saker som redan har hänt.
 • Vi utreder bara om eleven går kvar på förskolan eller skolan.
 • Vi kan inte vara med i skolan och lösa problemen.
 • Du kan vara anonym, alltså slippa att berätta vem du är.
  Men då kan vi inte kontakta dig
  eller berätta för dig hur det går i utredningen
  och du får inget beslut.

Anmäl på webben

Gör din anmälan via vårt webbformulär (nytt fönster)

Anmäl med e-post eller vanlig pappersansökan

Om du inte kan använda vårt webbformulär
kan du ladda ner formuläret som ett word-dokument här:
Ladda ner formuläret (Word-fil, öppnas i nytt fönster)

Skicka det ifyllda word-formuläret till oss med e-post eller vanlig post.
Du kan också bara skicka ett vanligt brev till oss
där du beskriver problemet,
talar om vad du tycker skolan gjort fel
och skriver att du vill göra en anmälan.

Skicka din anmälan till: Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
Eller mejla den till: skolinspektionen@skolinspektionen.se