Förändringar i gymnasieförordningen

Förändringen påverkar befintliga huvudmän och de som vill ansöka om tillstånd i kommande ansökningsomgång. Det är för närvarande åtta program som berörs av förändringen. På Svensk författningssamling och på Skolverkets webbplats kan du läsa mer om detta: 

Svensk författningssamling

Skolverket

Ansökningstiden för de utbildningar som berörs kommer att förlängas. Observera att ansökningar om godkännande som huvudman avseende utbildning som planeras starta höstterminen 2021, som inte berörs av aktuella förändringar, ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari 2020.

Förändringar i gymnasieförordningen 2020

  • Barn- och fritidsprogrammet – sammanslagning av inriktningarna pedagogiskt arbete och socialt arbete till den nya inriktningen pedagogiskt och socialt arbete,

- Ansökningstiden gick ut den 31 mars 2020.

- En enskild huvudman som har ett godkännande som avser inriktningarna pedagogiskt arbete eller socialt arbete på barn- och fritidsprogrammet ska anses ha ett godkännande för inriktningen pedagogiskt och socialt arbete på barn- och fritidsprogrammet och behöver inte ansöka på nytt.

  • Hantverksprogrammet – sammanslagning av inriktningen frisör och yrkesut-gången hår- och makeupstylist samt tillägg av yrkesutgången barberare till den nya inriktningen frisör, barberare och hår- och makeupstylist.

- Ansökningstiden gick ut den 31 mars 2020.

- En enskild huvudman som har ett godkännande som avser inriktningen frisör på hantverksprogrammet samt inriktningen övriga hantverk och som har anordnat utbildning till hår- och makeupstylist ska anses ha ett godkännande för inriktningen frisör, barberare och hår- och makeupstylist på hantverksprogrammet och behöver inte ansöka på nytt.

  • Hotell- och turismprogrammet – samtliga inriktningar tas bort

- Ansökningstiden gick ut den 31 mars 2020.

- En enskild huvudman som har ett godkännande som avser inriktningarna hotell och konferens samt turism och resor på hotell- och turismprogrammet ska anses ha ett godkännande för hotell- och turismprogrammet utan inriktningar. Ett sådant godkännande gäller så länge hotell- och turismprogrammet är utan inriktningar.

  • VVS- och fastighetsprogrammet – inriktningen ventilationsteknik byter namn till ventilation.

- Ansökningstiden gick ut den 31 mars 2020.

- En enskild huvudman som har ett godkännande som avser inriktningen ventilationsteknik på VVS- och fastighetsprogrammet ska anses ha ett godkännande för inriktningen ventilation på VVS- och fastighetsprogrammet och behöver inte ansöka på nytt.

  • Naturbruksprogrammet – inriktningen djur delas i inriktningarna djurvård respektive hästhållning, ny inriktning naturturism skapas och inriktningen skog byter namn till skogsbruk.

- Ansökningstiden gick ut den 31 mars 2020.

- En enskild huvudman som har ett godkännande som avser inriktningen djur på naturbruksprogrammet ska anses ha ett godkännande för den nya inriktningen (djurvård eller hästhållning) som huvudmannen anmäler till Skolinspektion. Om anmälan inte har kommit in inom den tid som Skolinspektionen har föreskrivit eller medgett, upphör godkännandet att gälla.

- En enskild huvudman som har ett godkännande som avser inriktningen skog på naturbruksprogrammet ska anses ha ett godkännande för den nya inriktningen (naturturism eller skogsbruk) som huvudmannen anmäler till Skolinspektion. Om anmälan inte har kommit in inom den tid som Skolinspektionen har föreskrivit eller medgett, upphör godkännandet att gälla.

Mer information om detta samt sista dag för anmälan kommer att läggas ut vid ett senare tillfälle.

  • Fordons- och transportprogrammet – inriktningen godshantering tas bort

- Ett godkännande som avser inriktningen godshantering på fordons- och transportprogrammet ska upphöra att gälla för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021. För utbildning som påbörjats före utgången av juni 2021 ska godkännande upphöra att gälla senast vid utgången av juni 2025.

- En enskild huvudman som har ett godkännande avseende inriktningen godshantering kan ansökan om övriga inriktningar. Ansökningstiden för övriga inriktningar inom programmet gick ut den 31 maj 2020.

  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet – inriktningen färskvaror, delikatesser och catering tas bort

- Ett godkännande som avser inriktningen färskvaror, delikatesser och catering på restaurang- och livsmedelsprogrammet ska upphöra att gälla för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021. För utbildning som påbörjats före utgången av juni 2021 ska godkännande upphöra att gälla senast vid utgången av juni 2025.

- En enskild huvudman som har ett godkännande avseende inriktningen färskvaror, delikatesser och catering kan ansöka om övriga inriktningar. Ansökningstiden för övriga inriktningar inom programmet gick ut den 31 maj 2020.

  • Vård- och omsorgsprogrammet

- Ansökningstiden för övriga inriktningar inom programmet gick ut den 31 mars 2020.

  • Avvikelser inom de nationella programmen

- Ansökningstiden är förlängd för riksrekryterande utbildning och särskilda varianter som planeras att starta hösten 2021. Ansökningstiden gick ut den 7 april 2020.

Ansök här

Ansökan för yrkesprogram med förlängd ansökningstid