Till huvudinnehåll
Skolbyggnad och skolgård under klarblå himmel
Publicerad: 21 april 2022

Stora aktörer bakom flest ansökningar om tillstånd att starta skola

Skolinspektionen har under 2022 tagit emot 206 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola. Det är en minskning med ca 8 procent jämfört med fjolåret. Precis som tidigare år domineras ansökningarna av de stora aktörerna inom friskolesektorn.

160 av ansökningarna kommer från sökande som ingår i en skolkoncern.

- Även i år ser vi att flest ansökningar kommer från sökande som ingår i en större skolkoncern. Stiftelser, ideella och ekonomiska föreningar står bakom en liten del av de inkomna ansökningarna. Knappt var tionde ansökan kommer från stiftelser och föreningar, säger Carin Clevesjö, chef för Skolinspektionens tillståndsenhet.

150 av ansökningarna handlar om att starta eller utöka gymnasie- och gymnasiesärskola medan 53 handlar om grund- och grundsärskola och tre internationell skola.

En nyhet i år är att vi även har inkluderat offentliga huvudmän i statistiken men dessa rör enbart ansökningar om distansundervisning och internationell skola på grundskolenivå. Utöver de 206 ansökningarna har vi fått in 43 ansökningar om att bedriva distansundervisning och de offentliga huvudmännen står bakom 38 av dessa ansökningar.

Läs rapport

Här tar du del av hela den senaste ansökningsstatistiken:

Statistikrapport inkomna ansökningar 2022

Tillståndsprövning
Grundskolan
Grundsärskolan
Gymnasieskolan
Gymnasiesärskolan