Krav på legitimation i fritidshemmet

Från och med den 1 juli 2019 blir det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Sommaren 2019 försvinner det undantag som finns i dag.

2 kap. 17 § skollagen och 33 § införandelagen, proposition 2017/18:194 om fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas (utskottsbetänkande 2017/18:UbU31).