Skolstart 2020/21

Siffran för antalet ansökningar om nyetablering är den lägsta sedan Skolinspektionen bildades och övertog ansvaret för tillståndsprövning. Av de 212 ansökningarna rör 86 nyetablering och 126 utökning av fristående skola. 

Trenden är fortsatt nedåtgående när det gäller ansökningar om att starta grundskola. 41 ansökningar har inkommit i år, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med föregående år. Skolinspektionen har fått in 45 ansökningar om att starta fristående gymnasieskola. För gymnasieskolorna har ansökningarna om både nyetablering och utökning återgått till tidigare nivåer efter att ha varit ovanligt höga året innan. 78 procent av årets ansökningar om att starta gymnasieskola respektive 51 procent för grundskola kommer från huvudmän med befintliga skolor. 

Statistikrapport

I nedanstående rapport finns statistik över ansökningar om att starta eller utöka fristående skola 2020/21 samt vilka skolformer ansökningarna gäller, vilken typ av kommuner ansökningarna gäller och hur många som ansökt.

Ansökningar om att starta eller utöka fristånde skola läsåret 2020/21

Tabell

Ansökningsstatistik

Tabellen visar antal ansökningar om att starta fristående skola och utöka verksamheten på befintlig fristående skola efter skolform 2019.

Statistik över ansökningar