Skolstart 2020/21

Av de 213 inkomna ansökningarna rör 87 nyetablering och 126 utökning av fristående skola. Antalet godkända ansökningar är 89, varav 32 rör nyetablering och 57 utökning av befintlig skola.

Antalet godkända ansökningar om att starta fristående skola har ökat något jämfört med tidigare år, trots att antalet ansökningar var betydligt färre i år. Fler grundskolor än gymnasieskolor har fått tillstånd att starta, vilket inte har varit fallet de senaste två åren. Nedan kan du ta del av antal beslut, 20 skolor har dock ännu inte fått något beslut.  

Beslutsstatistik

Antal beslut för ansökningar om att starta fristående skola och utöka verksamhet på befintlig fristående skola efter beslutstyp och verksamhetsform, skolstart 2020/21.

Tillståndsbeslut 2019 (Excel)

Ansökningsstatistik

Tabellen visar antal ansökningar om att starta fristående skola och utöka verksamheten på befintlig fristående skola efter skolform 2019.

Statistik över ansökninga (Excel)

Statistikrapport

I nedanstående rapport finns statistik över ansökningar om att starta eller utöka fristående skola 2020/21 samt vilka skolformer ansökningarna gäller, vilken typ av kommuner ansökningarna gäller och hur många som ansökt.

Ansökningar om att starta eller utöka fristånde skola läsåret 2020/21