Lämna klagomål här

Tänk på detta innan du skickar in ditt klagomål

Med anledning av Covid-19: Skolinspektionen gör alltid en bedömning om vi ska utreda ärendet eller inte. Om ärendet är kopplat till missnöje med skolans undervisning med anledning av covid-19, och Skolinspektionen väljer att utreda ärendet, så kommer det i första hand att utredas genom riktad tillsyn. Det innebär att vi tittar på skolans hela verksamhet gällande det anmälan handlar om och inte ett specifikt individärende. Undantag kan ske om det till exempel handlar om kränkande behandling.

 • Den enklaste och snabbaste vägen till lösning är oftast att prata med skolan eller förskolan. Om det inte hjälper kan du vända dig till den som driver skolan eller förskolan. Läs mer här:
  Att lämna klagomål på en skola
 • Var tydlig med att ange om du har skyddade personuppgifter så att vi kan hålla dem hemliga.
 • En anmälan och även andra handlingar som du skickar in till Skolinspektionen blir allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst kan få rätt att läsa handlingarna. Om vi startar en utredning om en legitimerad lärare eller förskollärare, som kan leda till att denne får en varning eller mister sin legitimation, så får denne alltid läsa alla handlingar, även dina personliga uppgifter.

  För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter, se
  Skolinspektionens integritetspolicy

 • Vi utreder bara saker som redan har hänt.
 • Vår huvudregel är att vi bara utreder om barnet eller eleven går kvar på förskolan eller skolan. Om klagomålet gäller kränkande behandling och mobbning kan vi utreda vad som hänt, även om barnet eller eleven har lämnat förskolan eller skolan.
 • Vi kan inte vara med i skolan eller förskolan och reda ut problemen.
 • Du kan vara anonym, men det kan göra det svårare för oss att hjälpa dig. Läs mer här: Vill du vara anonym?

Lämna klagomål via webben

Lämna ditt klagomål via webbformuläret (öppnas i nytt fönster)

OBS! Webbformuläret fungerar inte med operativsystemet Android. Använd en annan enhet eller Word-formuläret längre ned på sidan.

När du genomfört din webbanmälan får du en bekräftelse på att anmälan kommit fram. I webbformuläret måste du fylla i all information vid ett tillfälle. Om du vill kunna arbeta med ditt klagomål vid flera tillfällen under en längre tid rekommenderar vi att du laddar ned Wordformuläret här nedan. Då finns det ingen risk för att din text försvinner.

Wordformulär
Om du inte kan använda vårt webbformulär kan du ladda ner formuläret som ett word-dokument. Det kan du sedan skicka till oss på Skolinspektionen. Adressen hittar du längst ned till vänster på sidan.
Ladda ner formuläret (Word-fil, öppnas i nytt fönster)

Detta händer när du har lämnat klagomål

Här hittar du information om hur Skolinspektionen och Barn- och elevombudet utreder ett ärende, vilka kontakter vi har med dig som har lämnat uppgifter och vad som händer när vi har fattat beslut.

Detta händer när du har lämnat klagomål