Olika elever – samma undervisning

Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010. Rapporten innehåller en presentation och analys av myndighetens arbete utifrån besök i och kontakter med ett stort antal huvudmän, skolor och andra verksamheter, huvudsakligen under 2010.


plant

Kränkande behandling, Kvalitetsarbete, Skolinspektionen, Särskilt stöd

Detaljer om publikation

Olika elever – samma undervisning

2011-09-15

Rapport till regeringen: Årsrapport

-

2011:4396

-

-