Anmälningar och beslut 2018

Statistikrapport

I rapporten hittar du rikssiffror över antal anmälningar och beslut, orsaker, fördelning på kön och skolformer. I rapporten finns även statistik över anmälningar till lärarnas ansvarsnämnd, viten och skadestånd.

Statistikrapport över anmälningar 2018

Statistiktabeller

Alla tabeller är i Excelformat och öppnas i nytt fönster.

Anmälningar

Anmälningar åren 2006–2018

Anmälningar per kommun 2018

Anmälningar per kön på elev som anmälan avser 2018

Anmälningar per verksamhetsform år 2018

Anmälningar till lärarnas ansvarsnämnd

Anmälningar rörande lärares eller förskollärares yrkesskicklighet 2012-2018

Viten

Beslut om förelägganden med viten 2011- 2018