Regelbunden tillsyn 2018

Statistikrapport

I rapporten hittar du rikssiffror över hur många skolenheter Skolinspektionen har besökt inom den regelbundna tillsynen och vilka brister Skolinspektionen sett på skol- och huvudmannanivå. I rapporten finns även statistik över viten.

Andelen skolor och huvudmän med brister var generellt sett högre 2018 jämfört med 2017 men ungefär på samma nivå som 2016. Eftersom antalet beslut är färre än tidigare år ska jämförelser bakåt i tiden göras med försiktighet.

Statistik över regelbunden tillsyn 2018

Statistiktabeller

Alla tabeller är i Excelformat och öppnas i nytt fönster.

Regelbunden tillsyn övergripande 2018

Regelbunden tillsyn detaljerad 2018

Viten

Beslut om förelägganden med viten 2011-2018