Start

Starta eller utöka fristående skola, förskoleklass eller fritidshem

Så ansöker du

Ansökan ska göras senast den 31 januari 2017 för skolstart 2018. Detta gäller även ansökan om avvikelser inom de nationella programmen.

Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du fyller i ansökan och hur den ska undertecknas:
Information innan du ansöker
Så undertecknar du ansökan

Godkännande som huvudman för fristående skola

Skolinspektionens webbformulär för ansökan om godkännande som huvudman för en ny fristående skola eller för en utökning av verksamheten vid en befintlig fristående skola är något försenat. Du kan dock förbereda dig genom att läsa instruktionerna till ansökan samt frågorna i ansökan. Observera att du inte kan skriva dina svar i dessa dokument utan själva ansökningsformuläret kommer att läggas ut senare i höst. Här hittar du frågor och instruktioner till ansökan om att starta eller utöka en fristående skola:
Ansök här

Avvikelser inom de nationella programmen

En huvudman för en fristående gymnasieskola/gymnasiesärskola som vill anordna utbildningar som avviker från den nationella programstrukturen kan ansöka om särskild variant, status som riksrekryterande utbildning eller nationellt godkänd idrottsutbildning. Här kan du läsa om vad som gäller för avvikelser inom de nationella programmen:
Avvikelser inom de nationella programmen

Ansökan görs på Skolverkets ansökningsblankett. Läs mer här:
Ansök här

Så handläggs ansökan

Här finns information om Skolinspektionens handläggning av ansökan samt Skolinspektionens hantering av kommunens yttrande:
Handläggning i flera steg
Kommunens yttrande

När du får beslutet

Här finns information om hur du får Skolinspektionens beslut, och om hur du gör om du vill överklaga. Här kan du också läsa om Skolinspektionens fortsatta granskning av fristående skolor:
När du får beslutet