Till huvudinnehåll
En klass tittar på en redovisning
Publicerad: 23 september 2021

Svårt att motivera elever till lovskola

Många av de elever som deltagit i lovskola under sommaren menar att de har lärt sig mycket. Samtidigt är det svårt att motivera alla elever som har behov av lovskolan att delta. Det visar den granskning av sommarlovsskolor vid 62 grund- och gymnasieskolor som Skolinspektionen har gjort under sommarlovet 2021.

De flesta av lovskoleleverna säger sig vara nöjda med både lärarna och undervisningen och de upplever att det har lärt sig mycket under dessa sommarlovsveckor. Samtidigt uppger rektorerna att många elever som skulle ha behövt gå har tackat nej till erbjudandet.

– Med tanke på att eleverna som deltagit i lovskola tycker att de får väldigt bra undervisning och lär sig mycket är det synd att det finns så många elever som skulle behöva lovskola som väljer att inte delta. Skolorna behöver titta på hur de kan göra för att locka fler att delta, säger Cecilia von Otter, projektledare för granskningen.

Här ryms också en möjlighet att använda de positiva erfarenheterna från lovskolan till att utveckla den ordinarie undervisningen. En framgångsfaktor i lovskolan som många rektorer nämner är att det finns möjlighet att anpassa skoldagen efter elevernas behov. Förutom de mindre elevgrupperna lyfter många också fram att lovskolans elever gynnas av att läsa mer ”i block”.

Här kan du läsa rapporten

Sommarlovsskolor under covid-19-pandemin

Publikation