Till huvudinnehåll
En närbild på ett anteckningsblock som en skriver i
Publicerad: 15 september 2021

Svårt med språkutveckling vid undervisning på distans

Elever på gymnasieskolans språkintroduktion har haft svårigheter att tillgodogöra sig undervisning på distans, det gäller framförallt muntlig språkutveckling i svenska. Skolinspektionen har under vårterminen 2021 genomfört en fördjupad granskning där vi tittat på situationen för elever på 16 gymnasieskolor som på grund av olika lokala förutsättningar behövt ha undervisning på distans.

Den fördjupade granskningen bekräftar Skolinspektionens tidigare granskningar av gymnasieskolors hantering av covid-19-pandemin som visade att det fanns särskilda svårigheter för elever på språkintroduktion att tillgodogöra sig undervisning på distans.

Merparten av de skolor som har språkintroduktion bedriver undervisning i skolans lokaler (närundervisning), vilket stämmer väl överens med Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer.

Av de skolor som av olika skäl valt att ha undervisning på distans, pekar den fördjupade granskningen på att elevernas kunskapsutveckling, framför allt avseende den muntliga språkutvecklingen i svenska, riskerar att ha försämrats under perioden av undervisning på distans.

En annan bild, som även framkommit i andra granskningar under pandemin, är att  elevernas motivation och mående försämrats av undervisning på distans. Detta blir extra påtagligt för språkintroduktionselever som redan kan ha en utsatt livssituation och drabbas hårdare.

– Elever i granskningen uttrycker tydligt att de vill tillbaka till skolan och att skolans personal är uppskattad och viktig för dem , säger Jenny Nilsson Folke, projektledare för den fördjupade granskningen. När det gäller elever på språkintroduktion är skolan inte bara undervisning. Skolan är en plats där man får öva svenska, där man får tillgång till ett viktigt socialt sammanhang och en stabilitet i tillvaron

Det finns skäl för att fortsättningsvis vara uppmärksam på skolans arbete för att ta igen eventuell försämrad kunskapsutveckling, med särskilt fokus på den muntliga språkutvecklingen. Skolorna behöver också vara uppmärksamma på hur måendet och motivationen kan ha påverkats till följd av undervisningen på distans så att genomströmningen och möjligheten att gå över till vidare studier inte påverkas.

För mer information kontakta

Jenny Nilsson Folke, projektledare för den fördjupade granskningen, 08- 586 082 29

Presstjänsten 08-586 080 60

Gymnasieskolan
PM
Fjärr- och distansundervisning