Till huvudinnehåll
En skolbyggnad under klarblå himmel

Starta eller utöka en fristående skola

Ansökan för att starta eller utöka en fristående skola med start HT 2022 har stängt.

Ansökan

Ansök här för att starta eller utöka skola

Om du vill komplettera din ansökan mejlar du kompletteringen till:
tillstand@skolinspektionen.se. Ange alltid diarienumret i kompletteringen.

Instruktioner
För dig som inte har ansökt tidigare, finns två möjligheter att komma igång:

  1. Klicka på "Skapa nytt konto" i webbformuläret och fyll i e-postadress och lösenord
    eller
  2. Logga in med BankID eller Mobilt BankID och ange din e-postadress. Observera att du måste ha angivit din e-postadress för att kunna skapa en ansökan.

Att arbeta med ansökningar

  • Du kan lägga upp hur många ansökningar du vill.
  • Du kan arbeta med flera ansökningar parallellt, spara uppgifter i vårt system, logga ut och sedan logga in och fortsätta att arbeta.
  • Det finns en så kallad "mallfunktion" där du kan lägga in information som är gemensam för ansökningar i till exempel olika kommuner. Du kan sedan kopiera en ny ansökan från den befintliga mallen.

Vid eventuella problem, vänligen kontakta Skolinspektionen på tillstand@skolinspektionen.se

Vem kan ansöka?

Du som ansöker behöver ha full rättskapacitet. Om du är en juridisk person behöver du vara registrerad hos registeransvarig myndighet för att ansökan ska kunna godkännas. Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas i ansökan. Observera att det är viktigt att skicka med alla uppgifter annars kan ansökan avvisas.

Vem kan skriva under?

För juridiska personer ska ansökan undertecknas av behörig firmatecknare. Om annan än behörig firmatecknare undertecknar ansökan ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas.

Om du inte är en juridisk person kan du skriva under själv.

Avgifter nyetablering och utökning

När du lämnat in ansökan skickas ett mejl med instruktioner för inbetalning. Avgiften måste betalas i samband med ansökan för att ärendet ska prövas.

Nyetablering av fristående skola 35 000 kronor
Utöka befintlig skolenhet  25 000 kronor
Utöka befintlig skolenhet med avvikelse från de nationella programmen 10 000 kronor

 

Om du gör ansökningar för fler skolenheter samtidigt ska du göra en inbetalning per ansökan. 

Om du gör fler ansökningar för samma skolenhet i ett inskick ska endast en avgift betalas. Exempelvis om du ansöker om att starta en skolenhet (35 000 kr) och samtidigt ansöker om avvikelse inom de nationella programmen (10 000 kr) ska du betala en avgift på 35 000 kr och inte 45 000 kr.

Senast uppdaterad: 21 juli 2020