Till huvudinnehåll
Publicerad: 2 september 2021

Eleverna om sin trygghet och studiero – förändringar under 10 år

De flesta av eleverna i svensk skola känner sig trygga i sin skolmiljö. Men siffrorna går ned. Mellan år 2010 och 2020 har 980 000 skolbarn svarat på Skolinspektionens skolenkät. Flertalet säger att de känner sig trygga i skolan. Men över tid har den upplevda tryggheten gått i negativ riktning, även om skillnaden är liten.

År 2020 uppgav åtta av tio i årskurs 9 att de kände sig trygga i skolan. Men förändringen över tid har gått i negativ riktning, särskilt i årskurs 9 där andelen trygga elever har minskat från 89 till 79 procent mellan 2010 och 2020.

Ett tydligt mönster är att elevernas svar övervägande är positiva. Skolenkäten visar att det sker ett gott arbete på skolorna som ger elever goda förutsättningar för trivsel, lärande och utveckling. Men det finns variationer både mellan huvudmän och skolor och inom skolor. Även om flertalet skolor får övervägande positiva svar så finns det skolor där eleverna ger en mer negativ bild och detta måste skolhuvudmännen ta på allvar.

- Att de flesta elever känner sig trygga i skolan är ett gott tecken och tyder på ett bra arbete på många skolor. Men jag känner en oro för att det skett en negativ förändring över tid, säger Helen Ängmo Generaldirektör för Skolinspektionen. Varje elev har rätt att gå till en trygg skola.

Elevernas upplevelse av studiero har inte förändrats i någon större utsträckning. Samtidigt uppger en av tre grundskollärare 2020 att en stor del av undervisningstiden går till att upprätthålla ordningen i klassrummet, mot en av fyra 2012. Och räknar man antal elever så är det många som uppger att de inte har studiero.

- Skolenkäten ger oss viktig kunskap om hur eleverna har det i skolan. Sedan 2010 kan vi konstatera att mycket är stabilt över tid – det är relativt små förändringar som har skett i elevers svar. Samtidigt är det viktigt att fortsatt granska elevers upplevda trygghet och studiero, särskilt på skolor där vi bedömer att det finns stora risker för brister, uppger Per Gillström, statistiker på Skolinspektionen.

Skolenkäten riktas till elever i årskurs fem, nio och gymnasiets år två samt all pedagogisk personal i grund- och gymnasieskola. Även vårdnadshavare har möjlighet att svara på enkäten.

Här kan du läsa Skolenkäten 2010-2020

Tio år av elevers röster - Skolenkäten 2010-2020

För mer information kontakta

Per Gillström, statistiker på Skolinspektionen, 08- 586 083 25

Presstjänsten 08-586 080 60

Pressmeddelande