Start

Huvudmannens styrning av grundskolan

Skolinspektionens granskning av 36 huvudmän, alltså kommuner, företag och andra som driver skolor, visar att de flesta behöver fokusera mer på de nationella målen för skolan. De behöver också bli bättre på att följa upp och analysera resultat och utifrån det utveckla skolorna. I rapporten finns exempel på faktorer som är gemensamma för de huvudmän som styr och stödjer skolorna framgångsrikt.
plant

Relaterat material


Kolla din styrkedja!

Kolla din styrkedja! är ett enkelt och användbart verktyg för att reflektera över hur de olika aktörerna i styrkedjan kan samspela:

Sammanfattning

Här är en sammanfattning av rapporten:
 • Titel
 • Huvudmannens styrning av grundskolan
 • Rapportnr
 • 2015:1
 • Publicerad
 • 2015-02-03
 • Diarienummer
 • 2013:2398
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Grundskolan
 • Språk
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • -