Huvudmannens styrning av grundskolan

Skolinspektionens granskning av 36 huvudmän, alltså kommuner, företag och andra som driver skolor, visar att de flesta behöver fokusera mer på de nationella målen för skolan. De behöver också bli bättre på att följa upp och analysera resultat och utifrån det utveckla skolorna. I rapporten finns exempel på faktorer som är gemensamma för de huvudmän som styr och stödjer skolorna framgångsrikt.


plant

-

Detaljer om publikation

Huvudmannens styrning av grundskolan

2015-02-03

Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning

2015:1

2013:2398

Grundskolan

-