Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Det blir allt viktigare med en utbildning på gymnasienivå eller högre för att få arbete. Då spelar vuxenutbildningen en viktig roll. Skolinspektionen har granskat kvaliteten på distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå i 18 kommuner. Granskningen visar att utbildningen behöver utvecklas inom flera områden.


plant

Ekonomi och organisation, IT i skolan

Detaljer om publikation

Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

2015-04-04

Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning

2015:2

2014:1138

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

-