Start

Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Det blir allt viktigare med en utbildning på gymnasienivå eller högre för att få arbete. Då spelar vuxenutbildningen en viktig roll. Skolinspektionen har granskat kvaliteten på distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå i 18 kommuner. Granskningen visar att utbildningen behöver utvecklas inom flera områden.
plant

Relaterat material


Redovisning av regeringsuppdrag

Här kan du ladda ner en redovisning av det regeringsuppdrag, som är kopplat till denna kvalitetsgranskning.

Webinarium

Skolinspektionen har arrangerat ett webbaserat seminarium om denna rapport. Här kan du se webinariet i efterhand:
 • Titel
 • Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning
 • Rapportnr
 • 2015:2
 • Publicerad
 • 2015-04-04
 • Diarienummer
 • 2014:1138
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
 • Språk
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Ekonomi och organisation, IT i skolan