Förskolans arbete med matematik, teknik och naturvetenskap

Skolinspektionen har granskat hur 22 förskolor arbetar med att stimulera och utmana barnens lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik. Resultatet visar att en majoritet av förskolorna behöver utveckla arbetet så att det utgår från alla så kallade strävansmål i läroplanen.

För att områdena ska bli en del av helheten i förskolans undervisning behöver de integreras både i vardagssituationer och i planerad undervisning.

 


plant

Förskolan, Matematik, NO

Detaljer om publikation

Förskolans arbete med matematik, teknik och naturvetenskap

2017-10-19

Granskningsrapport:

Kvalitetsgranskning

Granskningsrapport:
Kvalitetsgranskning

-

-

2016:211

Förskolan

-