Statistik över regelbunden tillsyn 2016

Skolinspektionen granskar regelbundet landets skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Under 2016 gjorde Skolinspektionen regelbunden tillsyn på 932 grund- och gymnasieenheter, inkluderat särskolor hos sammanlagt 310 unika huvudmän.


plant

Elevhälsa, Kränkande behandling, Kvalitetsarbete, Särskilt stöd

Detaljer om publikation

Statistik över regelbunden tillsyn 2016

2017-02-21

Statistikrapport: Regelbunden tillsyn

-

-

2016:5836

Grundskolan, Gymnasieskolan

-