Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-9

Webbinarium om digitala verktyg i undervisningen

Digitala verktyg används brett i vårt samhälle och unga behöver förstå hur digital teknik påverkar oss och hur de ska agera i en digital värld. Skolan har en viktig roll att ge elever möjlighet att utveckla förmågan att använda och skapa med digital teknik och förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.

Skolinspektionen har granskat användningen av digitala verktyg i matematik- och teknikundervisningen. Vi har även granskat om och hur rektor och huvudmannen leder och skapar förutsättningar för lärare och skolor att utveckla elevernas lärande och digitala kompetens. Användningen av digitala verktyg innebär att nya undervisningsstrategier behöver utvecklas.

I webbinariet ovan får du ta del av resultaten från granskningen och får samtidigt exempel på framgångsfaktorer. Medverkar gör Karin Lindqvist, utredare på Skolinspektionen, moderator, Ylva Gunnars, utredare och projektledare på Skolinspektionen samt Johnny Häger och Johan Falk, båda undervisningsråd på Skolverket.

Rapport Digitala verktyg i undervisningen

Mer information om granskningen och rapporten finner du här: Digitala verktyg i undervisningen