Webbinarium om gymnasiets yrkesprogram

Skolinspektionen har granskat hur 34 gymnasieskolor arbetar med att skapa helhet och sammanhang för eleverna på yrkesprogrammen. 

Resultaten visar att samverkan mellan lärare inte är ett etablerat arbetssätt. Samarbete mellan yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen är oftast lärarberoende och därför sårbart för förändringar. Vidare framkommer att undervisningen sällan utgår från examensmålen och att det finns ett flertal organisatoriska hinder som försvårar möjligheter till samarbete över ämnes- och kursgränserna. En slutsats som kan dras är att rektorer i högre grad behöver styra verksamheten mot lärares samverkan.

Läs rapporten 

Kolla-verktyg för yrkesprogrammen

Klicka på länken:"Kolla helheten i yrkesprogrammen"

Det här är ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för arbetslag eller för enskilda lärare. Det är tänkt att vara ett stöd för att reflektera över hur ni arbetar med helhet och sammanhang i yrkesprogrammen. Verktyget kan ge vägledning i hur verksamheten kan utvecklas.