Webbinarium om källkritiskt förhållningssätt

Skolinspektionens granskning visar att många skolor arbetar med källkritiska metoder men att eleverna inte tränas i att värdera digitala källor i tillräckligt hög utsträckning. Till exempel att digitala källor är föränderliga och hur sökmotorer styr resultat. Det kan leda till att eleverna får sämre grunder för att fatta informerade beslut. 

Mer information om granskningen och rapporten finner du här: 

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt