Webbinarium om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Under webbinariet berättar Anna Wide från Skolinspektionen, som ansvarat för granskningen, om resultaten. Tittarnas frågor besvarades av henne, Anette Holmqvist, som arbetar med biblioteksfrågor på Skolverket och av Cecilia Gärden, fil. dr. i biblioteks- och informationsvetenskap, som bland annat har sammanställt en forsknings- och kunskapsöversikt över aktuell, svensk och internationell, forskning kring skolbibliotek och deras effekter för elevernas lärande.