Se webbinariet om Sex- och samlevnadsundervisning i efterhand

PowerPoint-presentationen: Sex och samlevnad_webbinarium 4 maj 2018.pdf

Länkar sex och samlevnad webbinarium.pdf

Om granskningen

Målet med sex- och samlevnadsundervisningen är att stärka elevernas självkänsla och handlingskompetens och att möjliggöra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet. Men många lärare uppger i granskningen att det är svårt att undervisa i ämnet. 

Granskningen visar att endast ett fåtal av de besökta skolorna gör en tydlig koppling mellan sex och samlevnad och skolans övergripande värdegrundsarbete. Detta ser vi allvarligt på.

Granskningen visar även att det finns ett stort behov av kompetensutveckling när det gäller lärarnas arbete med sex- och samlevnadsfrågor, alltifrån sex och samlevnad som kunskapsområde, normer och HBTQ,hedersrelaterade frågor, sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända elever till hantering av kon-troversiella frågor som knyter an till sex- och samlevnadsområdet.

Läs mer: https://www.skolinspektionen.se/sex-och-samlevnad/

Medverkande: Projektledare Stefanie Luthman, Skolinspektionen, Tommy Eriksson, Folkhälsomyndigheten och Teresa Fernández Long, Skolverket.