Webbinarium: Sex- och samlevnadsundervisning

Målet med sex- och samlevnadsundervisningen är att stärka elevernas självkänsla och handlingskompetens och att möjliggöra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet. Men många lärare uppger i granskningen att det är svårt att undervisa i ämnet. 

Granskningen visar att endast ett fåtal av de besökta skolorna gör en tydlig koppling mellan sex och samlevnad och skolans övergripande värdegrundsarbete. Detta ser vi allvarligt på.

Granskningen visar även att det finns ett stort behov av kompetensutveckling när det gäller lärarnas arbete med sex- och samlevnadsfrågor, alltifrån sex och samlevnad som kunskapsområde, normer och HBTQ,hedersrelaterade frågor, sex- och samlevnadsundervisning för nyanlända elever till hantering av kon-troversiella frågor som knyter an till sex- och samlevnadsområdet.

Läs mer: https://www.skolinspektionen.se/sex-och-samlevnad/

Medverkar gör: Projektledare Stefanie Luthman, Skolinspektionen, Tommy Eriksson, Folkhälsomyndigheten och Teresa Fernández Long, Skolverket.

Vad är ett webbinarium?

Det är ett seminarium som hålls via webben. Det finns möjlighet att ställa frågor till vår expertpanel samt ta del av andra deltagares frågor. 

Här kan du se inspelningar av tidigare webbinarier och prenumerera på inbjudningar till våra kommande webbinarier: Webbinarier

Vi kommer att lägga upp webbinariet i efterhand, samt PowerPoint-presentationen.