Start

Förskolebarn med målarfärg på fingrarna

Skolinspektionens förskoledag

Årets konferens, som under år 2017 ersätter konferensen "Skolinspektionens dag", fokuserar helt på förskolan. Under tre år har Skolinspektionen granskat förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Nu vill vi berätta om vad vi sett.

Skolinspektionen har besökt flera hundra förskolor, både kommunala och fristående. Vi har observerat förskolans dagliga verksamhet inom flera tematiska områden och intervjuat över tusen förskollärare, hela arbetslag och förskolechefer. Vi har även intervjuat huvudmän för kommunala och enskilt drivna förskolor.

Den stora förskoleenkäten som går ut till föräldrar och förskolepersonal varje termin har hittills besvarats av mer än 14 000 pedagogisk personal i förskolorna och mer än 75 000 föräldrar med barn i förskolan.

Under dagen får du ta del av aktuella och viktiga områden som förskolan behöver förbättra men också framgångsfaktorer för utveckling. Du får även med dig många konkreta exempel på förutsättningar och arbetssätt som skapar god kvalitet i förskolan.

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo kommer att medverka under dagen. Du kommer också att få lyssna till Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren. Moderator är Nedjma Chaouche, journalist med gedigen erfarenhet av att arbeta med aktuella samhällsfrågor.

Ingrid Pramling Samuelsson, Helèn Ängmo och Nedjma Chaouche.

Ort och plats

Konferensen är fullbokad, men kommer att filmas. Vi lägger ut filmen (med och utan teckentolkning) på den här webbsidan i slutet av november.

13/11, Malmö. Clarion Hotel & Congress Malmö Live

17/11, Stockholm. Stockholm City Conference Centre

20/11, Göteborg. Folkets hus, Draken

22/11, Umeå. Folkets hus

Tid

Klockan 09:00–16:15

Program

Skolinspektionens förskoledag 2017

Målgrupp

Förskolechefer och andra med chefs- och ledningsfunktioner, berörda beslutsfattare och huvudmän inom förskolans område samt förskollärare med strategiska funktioner.

Kostnad

900 kronor exklusive moms (1 125 kronor inklusive moms). I priset ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Anmälan är bindande, men vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega utan att meddela Skolinspektionen i förväg.

Frågor om anmälan

Kontakta anmälningsadministratören: skolinspektionen@meetagain.se,
tfn 08-664 58 00

Frågor om konferensinnehållet?

Kontakta Skolinspektionen: forskoledagen@skolinspektionen.se