Start

Förskolebarn med målarfärg på fingrarna

Skolinspektionens förskoledag

Under tre år har Skolinspektionen granskat förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Årets konferens, ersatte konferensen "Skolinspektionens dag", och fokuserade helt på förskolan.

Skolinspektionen har besökt flera hundra förskolor, både kommunala och fristående. Vi har observerat förskolans dagliga verksamhet inom flera tematiska områden och intervjuat över tusen förskollärare, hela arbetslag och förskolechefer. Vi har även intervjuat huvudmän för kommunala och enskilt drivna förskolor.

Den stora förskoleenkäten som går ut till föräldrar och förskolepersonal varje termin har hittills besvarats av mer än 14 000 pedagogisk personal i förskolorna och mer än 75 000 föräldrar med barn i förskolan.

Under dagen fick deltagarna ta del av aktuella och viktiga områden som förskolan behöver förbättra men också framgångsfaktorer för utveckling. De fick även med sig många konkreta exempel på förutsättningar och arbetssätt som skapar god kvalitet i förskolan.

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo, Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren deltog under konferensen. Moderator var Nedjma Chaouche, journalist med gedigen erfarenhet av att arbeta med aktuella samhällsfrågor.

Ingrid Pramling Samuelsson, Helèn Ängmo och Nedjma Chaouche.

Material inom kort

Vi kommer inom kort att lägga ut föreläsningarnas presentationer och fördjupningsunderlag. Det kommer även att finnas en filmad föreläsning - en med teckentolkning och en utan.

Program

Skolinspektionens förskoledag 2017

Frågor om anmälan

Kontakta anmälningsadministratören: skolinspektionen@meetagain.se,
tfn 08-664 58 00

Frågor om konferensinnehållet?

Kontakta Skolinspektionen: forskoledagen@skolinspektionen.se