Viktigt med stöd till obehöriga lärare när lärarbristen ökar

–       Alla elever har rätt att undervisas av lärare med rätt utbildning. Men den stora bristen på legitimerade och behöriga lärare gör att många skolor har utmaningar. Hur rektorerna organiserar arbetet när det finns många lärare utan behörighet, och när lärarbytena är täta, blir allt viktigare. En otydlig organisation kan innebära risk för att eleverna tappar kontinuitet och sammanhang i sin utbildning, säger Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.

Skolinspektionen har granskat hur rektorer på 28 skolor med många obehöriga lärare säkerställer att elever får en sammanhållen undervisning. Resultatet visar att drygt hälften av skolorna inte har tillräckliga strukturer och arbetssätt för att ge stöd till sina obehöriga lärare.

Otillräcklig introduktion och bristande stöd till obehöriga går ut över undervisningen

Flera av de granskade skolorna behöver utveckla sin introduktion av de obehöriga lärarna eller ge mer stöd genom mentorskap eller handledning. En bra introduktion är ofta avgörande för att snabbt komma in i arbetet. När introduktionen inte fungerar påverkas undervisningen negativt. Skolinspektionen har intervjuat elever som berättar att det ofta blir rörigt och att de många gånger får börja om med uppgifter när de får nya lärare. Det saknas ofta system för att veta hur långt eleverna har nått i sin kunskapsutveckling.

De obehöriga lärarna lämnas också ofta ensamma och ingår inte alltid i arbets- och ämneslag. Det gör att dessa lärare inte får stöd i det dagliga arbetet att planera och genomföra undervisningen. De obehöriga lärarna får inte heller tillräckligt stöd i arbetet med bedömning och betygsättning.

Undervisningen bedrivs i möjligaste mån av behöriga lärare

På majoriteten av de granskade skolorna är verksamheten organiserad så att det i möjligaste mån är behöriga lärare som håller i undervisningen. Det sker exempelvis genom tvålärarsystem där den behöriga och obehöriga läraren planerar verksamheten tillsammans.

Kontakt

Gabriel Brandström, enhetschef: 08-586 086 27

Presstjänsten: 08-586 080 60

Granskningen genomfördes i följande skolor:

Österåker

Akers friskola F–9

Timrå

Ala skola

Kristianstad

Antonskolan Blekedamm

Nordanstig

Bergsjö Centralskola år 7–9

Upplands-Bro

Broskolan

Stockholm

Bäckahagens skola

Göteborg

Fiskebäcksskolan 6–9

Nyköping

Fokusskolan

Motala

Fria InterMilia skolan

Karlskrona

Friskolan Svettpärlan

Sollentuna

Futuraskolan Rådan

Söderhamn

HamnaSkolan

Kungsbacka

Hedeskolan 4–9

Borlänge

Immanuelskolan

Bjuv

Jens Billeskolan 7–9

Åmål

Kristinebergskolan 2

Jönköping

Kunskapsskolan Jönköping

Nacka

Kunskapsskolan Saltsjöbaden

Landskrona

School of Sports

Hörby

Ludvigsborgs friskola

Fagersta

Risbroskolan

Söderhamn

Stenbergaskolan

Markaryd

Strömsnässkolan

Berg

Svenstavik åk 7–9

Södertälje

Södertälje friskola

Vallentuna

Vallentuna Friskola

Vetlanda

Vetlanda Friskola

Hässleholm

Västerskolan 7–9