För föräldrar

Din rätt i skolan och förskolan

De flesta anmälningar till Skolinspektionen handlar om mobbning och kränkande behandling, särskilt stöd och att ett barn eller elev inte får den utbildning han eller hon har rätt till. På Skolinspektionens webbplats för elever finns information om vad som gäller i skolan :
Din rätt i skolan

Skolverket är en annan statlig myndighet. De har mycket information om vilka regler som gäller i skolan på sin webbplats. Du kan också kontakta deras upplysningstjänst, se kontaktuppgifter till höger på sidan.
Skolverket.se (extern länk, nytt fönster)

Vänd dig till rätt myndighet

Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Vilken myndighet du ska vända dig till med just ditt problem beror på vad saken gäller. Här kan du se vart du ska vända dig med olika frågor:
Vänd dig till rätt myndighet

Att anmäla till Skolinspektionen 

Här finns information om vad du kan anmäla till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och vad vi gör:
Att anmäla till Skolinspektionen
Detta kan du anmäla
Gör din anmälan här
Detta händer när du har anmält

Välja skola

På Skolverkets webbplats Välja skola kan elever och föräldrar jämföra skolors kvalitet och resultat, bland annat genom uppgifter om betyg, provresultat och lärare. Det finns uppgifter för alla grundskolor och gymnasieskolor i Sverige. Läs mer här: väljaskola.se (extern länk, nytt fönster)

Skolinspektionens beslut för en kommun eller skola

Här hittar du våra beslut för en viss kommun eller skola:
Beslut och rapporter

Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan. Du hittar mer information om Skolenkäten här:
Skolenkäten

Olika typer av inspektion

Skolinspektionen arbetar med flera olika typer av inspektion. Här kan du läsa mer om dem:
Inspektion

Dessa skolformer granskar vi

Skolinspektionen har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Här hittar du en detaljerad lista över vilka skolformer myndigheten har tillsyn över.
Dessa skolformer granskar vi