"Beslutet är ett stöd för oss att komma vidare i vårt utvecklingsarbete"

Under det första läsåret kommer Skolinspektionen att besöka drygt 400 grundskolor i den nya granskningsmodellen Regelbunden kvalitetsgranskning. Den nya granskningen kommer att ge en mer nyanserad återkoppling till skolorna.

Elin Wägnerskolan har fått ett beslut efter en regelbunden kvalitetsgranskning. Josefin Nilsson, biträdande rektor på skolan:

–  Vi är positiva till de intervjuer som genomförts. Bilden av vår skola som inspektörerna förmedlar både i protokollet, samtal och i beslutet känner vi väl igen oss i. Beslutets struktur med de fyra områden som kvalitetsgranskningen belyser, är ett stöd för oss att komma vidare i vårt utvecklingsarbete. Beslutet innehåller både information om skolans fungerande arbete och styrkor, men även motivering till varför utvecklingsområdet är framskrivet i beslutet. 

I samband med beslutet erbjuder Skolinspektionen skolan att få en muntlig återföring av beslutet. 

 Att få vara med om en kvalitetsgranskning är ett bra stöd i en skolas utvecklingsarbete, säger Josefin Nilsson. Det är nyttigt och utvecklande att få sätta ord på sin verksamhet, organisation och sitt ledarskap och få frågor och nya infallsvinklar från inspektörerna utanför verksamheten som har med sig stor erfarenhet och kunskap om lagar, förordningar och framgångsfaktorer.

Skolinspektionen besöker de skolor som vi bedömer kan ha utvecklingsbehov. Dessa skolor väljs ut med hjälp av en analys som bland annat bygger på skolans kunskapsresultat, en enkät till elever - föräldrar och pedagogisk personal. Vi tittar även på resultat från tidigare tillsyn och anmälningar till Skolinspektionen. 


 

Se filmen om regelbunden kvalitetsgranskning 

De fyra områden som granskas: