Att lämna in klagomål till Skolinspektionen

Vad kan jag lämna in klagomål på?

Du kan lämna in klagomål till oss när något inte fungerar som det ska
i skolan eller förskolan.
Du kan också lämna in klagomål på en legitimerad lärare
eller förskollärare som har gjort något dåligt
eller inte skött sitt arbete på rätt sätt.
Tänk på att vi bara utreder saker som har hänt.
Eleven måste också gå kvar på skolan eller förskolan.
Vi kan inte vara med i skolan och lösa problemen.
Detta kan du anmäla 

Prata med skolan eller förskolan

Om du eller ditt barn har det svårt i skolan eller
förskolan är den snabbaste vägen till att det blir
bättre oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Vad gör Skolinspektionen?

Skolinspektionen undersöker den skola, förskola, lärare
eller förskollärare som har blivit anmäld.
Vi undersöker om alla har följt reglerna.
Detta händer när du har anmält

Hur lång tid tar det?

En undersökning brukar ta några månader.
Detta händer när du har anmält

Vad kan ett klagomål ändra på?

Vi kan inte ändra på beslut:
Men om vår undersökning visar
att skolan eller förskolan har brutit mot reglerna
kan vi kräva att de rättar till felet.
Skolinspektionen kan även anmäla en legitimerad lärare
till Lärarnas ansvarsnämnd.
Lärarnas ansvarsnämnd kan besluta
att varna läraren eller ta tillbaka lärarens legitimation.
Detta händer när du har anmält