Mycket idrott och lite hälsa

Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens flygande tillsyn i Idrott och hälsa med inriktning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för grundskolans årskurser 7 till 9. I tillsynen förekom en tydlig dominans av bollspel och bollekar medan dans, estetiska rörelser, friluftsliv, orientering och simning som alla är aktiviteter beskrivna i kursplanen knappt förekom alls. Dessutom fanns en stor variation mellan skolorna i fråga om hur många elever som inte deltog i lektionen utan giltigt skäl.


plant

Fristående skola, Utbildningar | ämnen | kurser

Detaljer om publikation

Mycket idrott och lite hälsa

2010-08-30

Granskningsrapport: Flygande inspektion

-

2010:2037

Grundskolan

-