Utbildningen för nyanlända elever 2014

Skolinspektionen har följt undervisningen för nyanlända elever i 10 skolor. Granskningen visar att det är viktigt att kartlägga varje elevs kunskaper och att anpassa undervisningen efter resultatet. Det är också viktigt med en gemensam strategi på skolan för att ge de nyanlända en så bra start som möjligt.


plant

Modersmål | minoritetsspråk, Nyanlända, Särskilt stöd

Detaljer om publikation

Utbildningen för nyanlända elever 2014

2014-05-20

Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning

Annat

2014:3

2012:5760

Grundskolan

-