Start

Utbildningen för nyanlända elever 2014

Skolinspektionen har följt undervisningen för nyanlända elever i 10 skolor. Granskningen visar att det är viktigt att kartlägga varje elevs kunskaper och att anpassa undervisningen efter resultatet. Det är också viktigt med en gemensam strategi på skolan för att ge de nyanlända en så bra start som möjligt.
plant
 • Titel
 • Utbildningen för nyanlända elever 2014
 • Rapportnr
 • 2014:3
 • Publicerad
 • 2014-05-20
 • Diarienummer
 • 2012:5760
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Grundskolan
 • Språk
 • Annat
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Modersmål | minoritetsspråk, Nyanlända, Särskilt stöd