Start

Skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet

Skolinspektionen har granskat 24 skolors arbete mot trakasserier och kränkningar på nätet. Granskningen visar att skolorna inte gör tillräckligt för att främja en trygg miljö för eleverna på nätet och inte heller bedriver ett tillräckligt förebyggande arbete för att hindra att elever blir kränkta.
plant
 • Titel
 • Skolors arbete mot trakasserier och kränkande behandling på nätet
 • Rapportnr
 • -
 • Publicerad
 • 2016-11-21
 • Diarienummer
 • 2015:6584
 • Publikationstyp
 • Granskningsrapport: Kvalitetsgranskning
 • Skolform
 • Grundskolan
 • Språk
 • ISBN
 • -
 • Ämnesord
 • Kränkande behandling