Skolinspektionen stänger Svenska Interkulturella Skolan i Stockholms kommun

Skolinspektionens beslut innebär att Svenska Interkulturella Skolan får ett tillfälligt verksamhetsförbud från och med torsdagen den 28 december 2017.

Svenska interkulturella skolan har omfattande brister. Bland annat ges inte eleverna sin garanterade undervisningstid och de betygsätts inte alltid i enlighet med författningarnas krav och utifrån en allsidig bedömning. Huvudmannen saknar dessutom lokaler att bedriva verksamhet i från och med den 28 december 2017. Utbildningen är inte likvärdig för alla elever och skolan saknar även en behörig rektor. Huvudmannen har också allvarligt brustit i sitt ansvarstagande för utbildningen och dessutom försvårat Skolinspektionens utredning.

Förbudet att driva verksamhet gäller 6 månader om inte bristerna åtgärdas innan dess. Skolinspektionen kräver samtidigt att huvudmannen som ansvarar för Svenska Interkulturella Skolan vidtar en rad åtgärder. Om huvudmannen visar att bristerna åtgärdats kan Skolinspektionen besluta att huvudmannen får driva verksamhet igen. Om inte kommer Skolinspektionen att dra in huvudmannens godkännande att driva skola och fritidshem.

Eleverna måste byta skola

När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Skolinspektionen har informerat berörda kommuner om att ha beredskap för att ge eleverna plats på andra skolor. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola.

Det är nu viktigt att varje elev så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. Elever och föräldrar bör därför så snart som möjligt ta kontakt med sin hemkommun för att planera för fortsatt skolgång i andra skolor.

Beslutet kan överklagas

Svenska Interkulturella Skolan har möjlighet att överklaga beslutet om tillfälligt verksamhetsförbud, men beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Skolinspektionens beslut

Ladda ner beslutet här

Fakta: Beslut som innebär att en skola måste stängas tillfälligt eller definitivt

Skolinspektionen kan fatta beslut om att stänga en skola när det finns allvarliga brister som ansvariga inte åtgärdar och som drabbar eleverna hårt. När det gäller fristående skolor kan det ske genom beslut om tillfälligt verksamhetsförbud eller genom beslut om återkallande (med omedelbar verkan) av godkännande att driva skola.

Möjligheterna att på dessa sätt stänga en skola infördes i den skollag som gäller sedan 1 juli 2011. Sedan dess har Skolinspektionen fattat 5 beslut om tillfälligt verksamhetsförbud samt 13 beslut om återkallande av tillstånd.

För information

Lena Högback, enhetschef, tfn 08- 586 080 34

Presskontakt

Agnes Gidlund, pressekreterare, tfn 08-586 082 26

Presstjänsten tfn 08-586 080 60