Skolmåltiden

Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan hade redan enligt den gamla skollagen rätt till kostnadsfria skolmåltider. Även elever i en godkänd fristående grundskola eller grundsärskola har denna rätt.

I den nya skollagen utvidgas huvudmännens skyldigheter så att eleverna utan kostnad ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Detta gäller både offentliga och fristående skolor. Det finns inga krav på skolmåltider i förskola, förskoleklass, fritidshemmet och frivilliga skolformer. Näringsriktiga skolmåltider ingår i Skolinspektionens tillsynsansvar.

För att Skolinspektionen ska anse att huvudmannen, alltså den som driver en skola,  följer lagens krav på kostnadsfria och näringsiktiga skolmåltider fordras följande:

  • Eleverna erbjuds utan kostnad skolmåltid varje skoldag.
  • Huvudmannen, alltså den som driver skolan, har system för att kontinuerligt säkerställa att de skolmåltider som serveras är näringsriktiga.
  • Huvudmannen kan visa resultat från sin systematiska uppföljning som innebär att de skolmåltider som serverats levt upp till de svenska näringsrekommendationerna.