Till huvudinnehåll

Sök beslut

Här hittar du många av våra tillsyns- och granskningsbeslut, resultat från Skolenkäten och resultat från ombedömning av nationella prov. Vissa beslut publiceras inte, exempelvis individärenden. Du kan söka i diariet eller kontakta oss via skolinspektionen@skolinspektionen.se om du har frågor.

Senast uppdaterad: 24 februari 2021