Till huvudinnehåll
Diarienummer 2021:7631
Publicerad 25 maj 2023

Undervisning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Det svenska språket är en viktig förutsättning för vuxna individers möjligheter att komma in i samhälle och arbetsliv. I den här rapporten har Skolinspektionen granskat i vilken utsträckning undervisningen inom komvux i sfi stimulerar elevers möjligheter att lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.

Totalt har 30 verksamheter granskats, varav 14 bedriver distansundervisning och resten närundervisning. De kurser som ingår i granskningen är C- och D-kurser inom studieväg 2 och 3.

Denna granskning utgör en viktig del av svaret på regeringens uppdrag till Skolinspektionen att granska komvux i sfi.

Granskningens viktigaste iakttagelser

  • Individanpassning av undervisningen är fortsatt ett problem
  • Elevernas studier är inte tillräckligt varierade och de får sällan utveckla muntliga färdigheter i distansundervisningen
  • Eleverna kommunicerar sällan i situationer om studielivet
  • Många elever upplever att undervisningen inte är verklighetsnära
  • Lärarna upplever att förutsättningar begränsar
  • Eleverna får olikvärdiga möjligheter att lära sig svenska
Granskningsrapport

Kontaktperson

Olivia Öberg

Senast uppdaterad: 12 januari 2024