Till huvudinnehåll

Frågor & svar

Här har vi svarat på de vanligaste frågorna vi får. Klicka på en kategori för att få upp frågorna och svaren.

Se alla kategorier

Elevers rättigheter när det gäller utbildningen i skolan

Svar

Ja, under vissa omständigheter, enligt regler som är utanför skollagen, det vill säga skadeståndslagen. Skolinspektionen kan inte bedöma civilrättsliga krav av denna typ. Kommer du inte överens med skolan om en rimlig ersättning kan tvisten ytterst avgöras i domstol.

Skolan får dock inte villkora lån av lärplatta med att du som vårdnadshavare måste skriva på ett låneavtal som står i strid med skollagens bestämmelser om avgiftsfrihet och lika tillgång till utbildning, när lärplattan är en förutsättning för att eleven ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Skolverkets information om avgifter

Svar

Skolan ska vara avgiftsfri, ”enstaka mindre kostnader” kan dock godtas. Om kostnaden för matsäcken är regelbundet återkommande kan det vara fråga om en otillåten avgift, man behöver göra en helhetsbedömning av samtliga kostnader som belastar en elev under ett läsår.

Skolverkets information om avgifter

Välj en kategori

Kötid som urvalsgrund på fristående skolor

Frågor och svar om kötid som urvalsgrund på fristående skolor.

Skolenkäten

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten.

Kränkningar

Vanliga frågor om kränkningar i skolan.

Ägar- och lednings­prövning – regler för enskilda huvudmän

Vanliga frågor om hur vi arbetar med ägar- och ledningsprövning.

Starta fristående skola

Vanliga frågor och svar om att starta skola.

Om skolor inte följer värdegrunden

Vanliga frågor och svar om skolor inte följer värdegrunden.

Kontaktar Skolinspektionen vårdnadshavare?

Vanliga frågor och svar om kontakten mellan Skolinspektionen och vårdnadshavare.

Uppgifter om missförhållanden i skolan

Vanliga frågor och svar om hur vi hanterar inkomna uppgifter om missförhållanden i skolan.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss