Till huvudinnehåll

Frågor & svar

Se alla kategorier

Kötid som urvalsgrund för fristående skolor

Svar

Det är Skolinspektionen som beslutar om vilka urvalsgrunder som är tillåtna. Myndigheten måste dock göra detta med ledning av lagstiftningen. Här säger skollagen att en skola måste vara öppen för alla i mån av plats, det vill säga en skola får till exempel inte utesluta en viss elev på grund av elevens bakgrund eller kön. Om det finns fler sökande elever än platser på en fristående skola behöver ett urval göras. Huvudmannen ska då använda urvalsgrunder som Skolinspektionen har godkänt och som inte sätter öppenhetskravet ur spel. Grunderna som skolorna använder får inte heller vara dolda, det vill säga de ska vara transparenta för den som är intresserad av att söka till skolan.

Svar

Anmälningsdatum har under lång tid varit en tillåten urvalsgrund. Detta bygger på att det står i förarbetena till skollagen (prop. 1995/96:200 och 2009/10:165) att anmälningsdatum, liksom syskonförtur och geografisk närhet är urvalsgrunder som anses vara förenliga med skollagens öppenhetskrav. Skolinspektionen – och även tidigare Skolverket – har mot denna bakgrund bedömt att anmälningsdatum bör tillåtas som urvalsgrund.

Svar

Nej, det innebär inte någon ändring av vår nuvarande bedömning. Skälen bakom denna bedömning beskriver vi under föregående fråga. I vårt remissvar har vi enbart uttalat oss om det nya förslaget som utredningen presenterade. Här har vi sagt att vi inte har något att erinra om regeringen vill ändra lagstiftningen och inte tillåta kötid som urvalsgrund.

Svar

De urvalsgrunder som är godkända enligt Skolinspektionen är; anmälningsdatum, syskonförtur, geografisk närhet och vissa verksamhetsmässiga samband.

Välj en kategori

Skolenkäten

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten.

Kränkningar

Vanliga frågor om kränkningar i skolan. Länk till Barn- och elevombudet.

Ägar- och lednings­prövning – regler för enskilda huvudmän

Vanliga frågor om hur vi arbetar med ägar- och ledningsprövning.

Starta fristående skola

Vanliga frågor och svar om att starta skola.

Om skolor inte följer värdegrunden

Vanliga frågor och svar om skolor inte följer värdegrunden.

Kontaktar Skolinspektionen vårdnadshavare?

Vanliga frågor och svar om kontakten mellan Skolinspektionen och vårdnadshavare.

Uppgifter om missförhållanden i skolan

Vanliga frågor och svar om hur vi hanterar inkomna uppgifter om missförhållanden i skolan.

Tillstånd för fristående skola

Här hittar du svar på vanliga frågor om vad som gäller för tillstånd för fristående skola.

Statistik

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om statistik.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss