Till huvudinnehåll

Frågor & svar

Se alla kategorier

Uppgifter om missförhållanden i skolan

Svar

Huvudmannen är den som är ansvarig för sina verksamheter. Huvudmannen har till skillnad från Skolinspektionen en skyldighet att ta emot och utreda klagomål samt vidta nödvändiga åtgärder om det finns brister. Skolinspektionens uppdrag är att bidra till att skolhuvudmännen följer de regler som finns. Det gör Skolinspektionen genom att utöva tillsyn och granska skolornas arbete.

Svar

Syftet med att ändra begrepp är att tydliggöra hur Skolinspektionen arbetar. Utifrån vårt uppdrag avgör vi om en utredning ska inledas och i så fall på vilket sätt den ska göras. Vi gör en samlad bedömning utifrån det vi vet om skolan och huvudmannen och inte bara uppgiften i sig.

Välj en kategori

Kötid som urvalsgrund för fristående skolor

Frågor och svar om kötid som urvalsgrund för fristående skolor.

Skolenkäten

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten.

Kränkningar

Vanliga frågor om kränkningar i skolan. Länk till Barn- och elevombudet.

Ägar- och lednings­prövning – regler för enskilda huvudmän

Vanliga frågor om hur vi arbetar med ägar- och ledningsprövning.

Starta fristående skola

Vanliga frågor och svar om att starta skola.

Om skolor inte följer värdegrunden

Vanliga frågor och svar om skolor inte följer värdegrunden.

Kontaktar Skolinspektionen vårdnadshavare?

Vanliga frågor och svar om kontakten mellan Skolinspektionen och vårdnadshavare.

Tillstånd för fristående skola

Här hittar du svar på vanliga frågor om vad som gäller för tillstånd för fristående skola.

Statistik

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om statistik.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss