Till huvudinnehåll

Frågor & svar

Se alla kategorier

Starta fristående skola

Svar

Ni bör använda Skolinspektionens mall, men det är viktigt att ni redovisar utifrån hur er verksamhet ska bedrivas/bedrivs idag. Ni kan komplettera budgetmallen med information under "Övriga upplysningar".

Svar

Det finns inga krav på hur många volymer ett skolbibliotek ska innehålla. Det är däremot viktigt att skolbiblioteket kan användas i den dagliga undervisningen. 

Svar

Ja, skolan ska ha behöriga lärare för den undervisning som ska bedrivas från start. Det finns dock möjlighet till undantag i enlighet med 2 kap. 18 § skollagen, som innebär att man i vissa fall kan låta en lärare undervisa viss begränsad tid utan att ha behörighet.

Svar

Rektor behöver inte ha gått klart utbildningen vid skolans start, men utbildningen ska påbörjas så snart som möjligt efter tillträdet och vara genomförd inom fyra år efter tillträdesdagen (2 kap 12 § skollagen [2010:800]).

Svar

Fristående grundskolor ska vara öppna för alla elever. Om det finns fler sökande elever än platser får dock skolan göra ett urval. Huvudmannen kan endast använda sådana urvalsgrunder som Skolinspektionen godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har godkänt är anmälningsdatum, syskonförtur, geografisk närhet och vissa verksamhetsmässiga samband.

Svar

Nej, antagning sker till en viss skolenhet och huvudmannen kan endast använda sådana urvalsgrunder som Skolinspektionen godkänner, se ovan. 

Svar

På Skolverkets webbplats kan du läsa om vilka möjligheter det finns att arbeta med distansundervisning under Coronapandemin:

Distansundervisning under Coronapandemin (Skolverket)

Här kan du läsa om de nya reglerna för fjärr- och distansundervisning som ska börja tillämpas på utbildning som påbörjas från och med den 1 juli 2021:

Nya regler för fjärr- och distansundervisning (Skolverket)

Här kan du läsa mer om hur du anmäler och ansöker om fjärr- och distansundervisning:

Fjärr- och distansundervisning

Svar

Inom inriktningen övriga hantverk ryms många olika hantverksyrken. Läs mer om vilka yrkesutgångar som är godkända av Skolverket:
Skolverket.se: Utbildningar inom övriga hantverk (extern länk, nytt fönster)

Svar

Nej, Skolinspektionen översätter inga beslut.

Välj en kategori

Kötid som urvalsgrund för fristående skolor

Frågor och svar om kötid som urvalsgrund för fristående skolor.

Skolenkäten

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten.

Kränkningar

Vanliga frågor om kränkningar i skolan. Länk till Barn- och elevombudet.

Ägar- och lednings­prövning – regler för enskilda huvudmän

Vanliga frågor om hur vi arbetar med ägar- och ledningsprövning.

Om skolor inte följer värdegrunden

Vanliga frågor och svar om skolor inte följer värdegrunden.

Kontaktar Skolinspektionen vårdnadshavare?

Vanliga frågor och svar om kontakten mellan Skolinspektionen och vårdnadshavare.

Uppgifter om missförhållanden i skolan

Vanliga frågor och svar om hur vi hanterar inkomna uppgifter om missförhållanden i skolan.

Tillstånd för fristående skola

Här hittar du svar på vanliga frågor om vad som gäller för tillstånd för fristående skola.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss