Till huvudinnehåll
En skolbyggnad
Publicerad: 24 november 2021

Stora aktörer dominerar ansökningar att starta friskola

Skolinspektionen har mottagit 223 ansökningar om utökning och nyetablering av fristående och internationella skolor inför läsåret 2022/23. Merparten av ansökningarna kommer från stora aktörer inom friskolesektorn. Det visar den senaste statistiken över tillståndsprövningen.

- Även i år ser vi att flest godkända ansökningar kommer från sökande som ingår i en koncern. Stiftelser, ideella och ekonomiska föreningar står bakom en liten del av de inkomna ansökningarna. Endast var tionde ansökan kommer från stiftelser och föreningar, säger Carin Clevesjö, chef för Skolinspektionens tillståndsenhet.

Totalt har Skolinspektionen mottagit 223 ansökningar om utökning och nyetablering av fristående och internationella skolor och av dessa har 107 godkänts. Det kan jämföras med 2020 då 100 av 208 inkomna ansökningar godkändes.

Samtidigt fortsätter intresset att öka för att starta internationella skolor och antalet ansökningar har i år fördubblats jämfört med 2020. Samma aktör står bakom majoriteten av ansökningarna och Skolinspektionen har godkänt två av 33 ansökningar.

 

Publikation