Till huvudinnehåll

Fristående skolor med konfessionell inriktning och andra skolor där det förekommer konfessionella inslag

Skolinspektionen ska årligen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) erfarenheter och slutsatser från myndighetens granskning av fristående skolor med konfessionell inriktning och andra skolor där det förekommer konfessionella inslag i utbildningen (U2021/04942).

Skolinspektionens regleringsbrev 2023

Senast uppdaterad: 21 september 2023