Till huvudinnehåll
En elev står ensam på en skolgård

Missförhållanden i skolan

Här finns information för dig som anser att det finns brister på förskolan eller skolan eller att ett barn eller elev har blivit felaktigt eller illa behandlad.

1. Förskolan eller skolan

Börja med att prata med förskolan eller skolan, exempelvis en förskollärare, lärare eller rektorn.

Rektorn ansvarar för att barnen/eleverna får stöd om de behöver det. Rektorn är också chef för lärarna och personalen på förskolan eller skolan.

2. Huvudman

Om du är missnöjd med rektorns svar ska du vända dig till huvudmannen. Huvudmannen är oftast kommunen eller den som driver en fristående skola.

Huvudmannen är skyldig enligt lag att ta emot och utreda klagomål.

Om du vill lämna klagomål till huvudmannen kan du söka information om hur du gör detta på skolans eller huvudmannens webbplats. Du kan också fråga någon på skolan.

Huvudmannen måste ta emot och skyndsamt utreda klagomål. Huvudmannen måste även bekräfta att den mottagit ett klagomål samt återkoppla till den som har framfört klagomålet.

Uppgifter

Om du är missnöjd med huvudmannens hantering finns det möjlighet att lämna uppgifter om missförhållanden till Skolinspektionen. 

Vi kan som huvudregel bara utreda uppgifterna om du först har anmält klagomål till huvudmannen, eftersom huvudmannen enligt lag är skyldig att ta emot och utreda klagomål .

Det är inte säkert att dina uppgifter leder till en utredning hos oss, men  är  värdefulla och kan komma att ligga till grund för framtida inspektioner. 

Observera! 

Du får inte någon återkoppling från Skolinspektionen på vilket sätt som dina uppgifter används. Vi kontaktar dig bara om du behöver komplettera dina uppgifter. 

Om frågan rör kränkande behandling kommer Barn- och elevombudet (BEO) göra en bedömning om en utredning ska inledas.

Webbformulär för uppgifter om missförhållanden

Om du inte kan använda vårt webbformulär kan du ladda ner formuläret som ett word-dokument. Det kan du sedan skicka till oss på Skolinspektionen.

Webbformulär i word

Att tänka på när du kontaktar oss

Meddelanden som skickas till Skolinspektionen blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Även personuppgifter kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. För mer information läs Skolinspektionens integritetspolicy.

Senast uppdaterad: 24 juni 2024