Till huvudinnehåll

Om oss

Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ser till att skolorna följer lagar och regler. 

Vi är en statlig myndighet som inspekterar skolor och bedömer ansökningar om att starta fristående skolor (friskola).

Läs mer om de verksamheter som Skolinspektionen inspekterar

Kontaktuppgifter till Skolinspektionen

Skolinspektionen

Vårt uppdrag är att genom inspektion och tillståndsprövning se till att skolhuvudmän driver sina verksamheter enligt lagar och förordningar.

Barn och elevombudet, BEO

Barn- och elevombudet, BEO, är en självständig del av Skolinspektionen. BEO arbetar för att motverka kränkningar av barn och elever i skola och förskola.

Skolväsendets överklagandenämnd, ÖKN

Skolväsendets överklagandenämnd, ÖKN är en egen myndighet som får sina kansliresurser från Skolinspektionen. Nämnden prövar överklaganden av vissa beslut inom skolväsendet.

Lediga jobb

Vill du arbeta för alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö? Här hittar du våra lediga tjänster.