Till huvudinnehåll
Publicerad: 3 juli 2023

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Thoren Business School Solna och för el- & energiprogrammet på Thoren Innovation School Malmö

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Thoren Business School Solna samt för el- och energiprogrammet vid Thoren Innovation School Malmö 2.

Skolinspektionens beslut innebär att Thorengruppen AB inte får driva Thoren Business School Solna vidare samt att Thoren Innovation School AB inte får driva el- och energiprogrammet vidare på Thoren Innovation School Malmö 2. Återkallandena gäller från och med 31 juli.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar godkännandet för Thoren Business School Solna är att det föreligger allvarliga brister i verksamheten. Det finns brister i undervisningen och i arbetet med att ge stöd till elever som behöver det. Det är också fråga om upprepade stora brister på skolan.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar tillståndet för el- och energiprogrammet på Thoren Innovation School Malmö 2 är att bristerna är omfattande och inom områden som är centrala för just detta yrkesprogram. Därför har vi bedömt det nödvändigt att fatta ett delbeslut och inte avvakta att utredningen för hela skolans verksamhet blir klar.

Skolinspektionen återkallar godkännandet för Thoren Business School Solna med stöd av en ny bestämmelse som trädde i kraft den 1 juli 2022. Det är första gången som Skolinspektionen tillämpar bestämmelsen, som ger Skolinspektionen möjlighet att ingripa vid upprepade brister på en skola.

Eleverna måste byta skola

När en gymnasieskola tvingas stänga eller ett program upphör är varje hemkommun ansvarig för att ungdomarna i kommunen erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående gymnasieskola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. 

Beslutet kan överklagas

Thorengruppen AB och Thoren Innovation School AB har möjlighet att överklaga besluten.

Ladda ner beslutet Thoren Business School Solna

Ladda ner beslutet Thoren Innovation School Malmö 2

För mer information kontakta:

Presstjänsten: 08-586 080 60

Pressmeddelande