Till huvudinnehåll
En person som skriver på en laptop som ligger på personens knän

Skolenkäten

Från och med vårterminen 2021 kommer vi att börja genomföra Skolenkäten en gång per år istället för varje termin. Detta innebär att Skolenkäten inte genomförs HT 2020.

Skolenkäten genomförs VT 2021

Från och med vårterminen 2021 kommer vi att genomföra Skolenkäten en gång per år istället för varje termin. Samtliga skolor kommer precis som tidigare att delta under en tvåårsperiod. Men istället för att enkäten genomförs en gång per termin för en fjärdedel av landets skolor kommer hälften av skolorna att delta under vårterminen. 

Det innebär att vi kommer att genomföra Skolenkäten under vårterminen 2021 istället för höstterminen 2020. Under hösten kommer samtliga berörda skolenheter att få ett brev från oss. I brevet kommer vi att be skolenheterna att registrera uppgifter inför enkätstarten som är planerad till 18 januari 2021.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via Skolinspektionens växelnummer: 08-586 080 00
eller via e-post: skolenkaten@skolinspektionen.se

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är ett av flera underlag i granskningen av skolorna och dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. Här kan du läsa mer om Skolinspektionen:

Skolinspektionens uppdrag och verksamhet

Vilka skolor har deltagit?

Här kan du ta del av vilka skolor som deltagit i höstens omgång av Skolenkäten: 
Huvudmän som genomför Skolenkäten HT18-VT20

Resultat Skolenkäten VT 2020

Resultat Skolenkäten VT 2020

Statistik från Skolenkäten

Resultat och statistik från Skolenkäten finns sammanställt för varje deltagande skola och skolhuvudman i excelformat här på vår webbplats.
Statistik från Skolenkäten

Har du frågor om Skolenkäten?

Teknisk support: Origo group 
013-465 61 00 
skolenkaten@origogroup.com

Svar på vanliga frågor: FAQ Skolenkäten

Senast uppdaterad: 8 september 2020