Start

Skolenkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. En del av granskningen består i att vi regelbundet ber elever, föräldrar och pedagogisk personal i dessa skolor att svara på en enkät, Skolenkäten. Under vårterminen 2017 startar enkäten den 23 januari och pågår till den 17 februari.

Det sammanställda resultatet från vårdnadshavare och elever kommer även att presenteras i Skolverkets informationstjänst Välja skola,
www.valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)

Skolenkäten görs på alla landets skolor under en tvåårsperiod. Cirka en fjärdedel av skolorna får svara på enkäten under en termin. Det är dock bara en del av skolorna som också får tillsyn terminen efter enkäten.

När besöks din kommun eller företag?

Här ser du vilket år Skolinspektionen planerar att besöka landets kommuner och utbildningsföretag:
När besöks din kommun eller företag?

Rektorerna kontaktas i december

Under december kontaktar Skolinspektionen rektorerna på de skolor som ska göra enkäten. Då får rektorerna instruktioner om hur enkäten ska distribueras till elever, föräldrar och pedagogisk personal inför enkätstarten den 23 januari.

Mer om Skolenkäten och tillsynen

Här kan du läsa mer om Skolenkäten:
Om Skolenkäten
Frågor och svar

Här kan du läsa mer om hur granskningen kommer gå till:
Regelbunden tillsyn