Till huvudinnehåll

Skolenkäten

Nu är årets omgång av Skolenkäten avslutad. Resultaten kommer att publiceras här och på Skolverkets statistiksöktjänst i mitten av maj.

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är ett av flera underlag i granskningen av skolorna och dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. Här kan du läsa mer om Skolinspektionen:

Skolinspektionens uppdrag och verksamhet

När kommer resultaten?

Resultatet från Skolenkäten kommer att publiceras här på webbplatsen runt mitten av maj 2023. 
Statistik från Skolenkäten

Du kommer även att kunna ta del av resultatet skola för skola i Skolverkets statistiksöktjänst: 
Skolverkets statistiksök

Delar av resultatet kommer också att presenteras på Skolverkets webbplats Utbildningsguiden.

Vilka deltar i Skolenkäten?

Skolenkäten görs en gång per år och under 2023 deltar 3 252 skolor över hela landet från Ystad till Pajala. Totalt är det 145 kommuner och 345 enskilda huvudmän som deltar i årets enkät. Vilka huvudmän som deltar kan du ta del av nedan.

Huvudmän som deltar i Skolenkäten 2023

Har du frågor om Skolenkäten?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via Skolinspektionens växelnummer: 08-586 080 00 eller
via e-post: skolenkaten@skolinspektionen.se

Teknisk support: Origo group 
013-465 61 00 
skolenkaten@origogroup.com

Svar på vanliga frågor om Skolenkäten: FAQ Skolenkäten

Senast uppdaterad: 18 januari 2022