Till huvudinnehåll

Skolenkäten

Här kan du ta del av resultaten från Skolenkäten 2022. Årets omgång av Skolenkäten omfattar svar från sammanlagt 360 000 elever, lärare och föräldrar.

Resultatet för alla skolor

Resultatet finns sammanställt i excelformat för varje deltagande skola och skolhuvudman. 
Resultat från Skolenkäten 2022

Resultatet finns även sammanställt i pdf-rapporter och är sökbara i Skolverkets söktjänst.
Skolverkets statistiktjänst

Vilka deltar i enkäten?

Skolenkäten riktas till samtliga skolor i landet. Elever i åk 5, 8 och år 2, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskola samt vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola besvarar frågor om bland annat trygghet, studiero, stöd och stimulans. Enkäten görs en gång per år och resultatet redovisas per skola och per huvudman (kommun eller skolföretag).

Huvudmän som deltar i Skolenkäten 2023

Här kan du ta del av vilka huvudmän vars skolor deltar i Skolenkäten under 2023. 
Urval huvudmän 2023 (Excel)

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är ett av flera underlag i granskningen av skolorna och dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. Här kan du läsa mer om Skolinspektionen:

Skolinspektionens uppdrag och verksamhet

Har du frågor om Skolenkäten?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via Skolinspektionens växelnummer: 08-586 080 00 eller
via e-post: skolenkaten@skolinspektionen.se

Teknisk support: Origo group 
013-465 61 00 
skolenkaten@origogroup.com

Svar på vanliga frågor om Skolenkäten: FAQ Skolenkäten

Fakta om Skolenkäten

Senast uppdaterad: 18 januari 2022