Till huvudinnehåll

Logga in på Skolenkäten via länkarna nedan

Klicka INTE på "Logga in-knappen" uppe till höger.

Koder

Du som ska svara på enkäten får en kod och mer information från skolan. Det gäller både elever, föräldrar och pedagogisk personal.

Förlängt svarsdatum

Vi har förlängt svarstiden så du har nu möjlighet att svara på Skolenkäten fram till den 8 mars.

Vem ska svara på Skolenkäten?

Skolenkäten riktar sig till elever, pedagogisk personal och föräldrar/vårdnadshavare. Elevenkäten besvaras av elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2. Föräldraenkäten besvaras av föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass samt grundskola och grundsärskola, oavsett årskurs.

All pedagogisk personal som planerar, bedriver och följer upp undervisning på grund- och gymnasieskolan får svara på enkäten. Observera att pedagoger inom förskoleklass, fritidshem eller särskola inte ingår i undersökningen.

Frivilligt att svara på enkäten

Det är frivilligt att svara på enkäten men varje svar är viktigt för oss. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att få en så bra bild som möjligt av din skola. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du är förälder och ditt barn går i årskurs 5 bör du meddela skolan om du inte vill att ditt barn ska besvara enkäten.

Ingen kommer att kunna se hur du har svarat på frågorna. Skolinspektionen redovisar bara svaren i sammanställd form. Inga svar kommer att lämnas ut så att enskilda svarspersoner kan identifieras.

Så får du enkätresultatet

Resultatet från Skolenkäten kommer att presenteras ett par månader efter att undersökningen är avslutad. Då kommer det gå att ta del av resultatet skola för skola här: 
Skolverkets statistiktjänst.

En del av resultatet kommer också att presenteras på Skolverkets webbplats: 
Utbildningsguiden.

Resultatet kommer även finnas sammanställt för varje deltagande skola och skolhuvudman i excelformat här på vår webbplats: 
Statistik från Skolenkäten

Skolor som deltar vårterminen 2021

Här kan du ta del av vilka huvudmän vars samtliga skolor ska delta i Skolenkäten under 2021. Berörda skolenheter kommer att få ett informationsbrev med instruktioner i slutet av november månad 2020.
Urval huvudmän 2021

Har du frågor om Skolenkäten?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via Skolinspektionens växelnummer: 08-586 080 00 eller
via e-post: skolenkaten@skolinspektionen.se

Teknisk support: Origo group 
013-465 61 00 
skolenkaten@origogroup.com

Svar på vanliga frågor om Skolenkäten: FAQ Skolenkäten

Senast uppdaterad: 8 september 2020