Till huvudinnehåll

Skolenkäten

Nu är årets omgång av Skolenkäten avslutad. Resultaten kommer att publiceras här och på Skolverkets statistiksöktjänst i mitten av maj.

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är ett av flera underlag i granskningen av skolorna och dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. Här kan du läsa mer om Skolinspektionen:

Skolinspektionens uppdrag och verksamhet

När kommer resultaten?

Resultatet från Skolenkäten kommer att publiceras här på webbplatsen runt månadsskiftet i mitten av maj 2023. 
Statistik från Skolenkäten

Du kommer även att kunna ta del av resultatet skola för skola i Skolverkets statistiksöktjänst: 
Skolverkets statistiksök

Delar av resultatet kommer också att presenteras på Skolverkets webbplats Utbildningsguiden.

Vilka deltar i Skolenkäten?

Skolenkäten görs en gång per år och under 2023 deltar 3 252 skolor över hela landet från Ystad till Pajala. Totalt är det 145 kommuner och 345 enskilda huvudmän som deltar i årets enkät. Vilka huvudmän som deltar kan du ta del av nedan.

Huvudmän som deltar i Skolenkäten 2023

Har du frågor om Skolenkäten?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via Skolinspektionens växelnummer: 08-586 080 00 eller
via e-post: skolenkaten@skolinspektionen.se

Teknisk support: Origo group 
013-465 61 00 
skolenkaten@origogroup.com

Svar på vanliga frågor om Skolenkäten: FAQ Skolenkäten

Senast uppdaterad: 18 januari 2022