Skolenkäten

Vi använder svaren i vårt arbete med att granska alla landets skolor. Svaren används också på webbplatsen Välja skola, som riktar sig till föräldrar och elever. 

Svara på Skolenkäten här

Enkät för föräldrar
Föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola

Enkät för elever
Elever i grundskolans årskurs 5, 9 och gymnasiets år 2

Enkät för personal
Pedagogisk personal i grund- och gymnasieskola

Länkarna öppnas i nytt fönster.

Koder

Du som ska svara på enkäten får en kod och mer information från skolan. Det gäller både elever, föräldrar och pedagogisk personal.

Sista svarsdatum

Vi ber dig svara på enkäten senast den 5 mars.

Vem ska svara på Skolenkäten?

Skolenkäten riktar sig till elever, pedagogisk personal och föräldrar/vårdnadshavare. Elevenkäten riktar sig till elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2. Föräldraenkäten riktar sig till föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass samt grundskola och grundsärskola, oavsett årskurs.

All pedagogisk personal som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning på grund- och gymnasieskolan får svara på enkäten (observera att pedagoger inom förskoleklass, fritidshem eller särskola ej ingår i undersökningen).

Frivilligt för föräldrar och elever

Det är frivilligt för föräldrar och elever att svara på enkäten, men varje svar är viktigt för oss – genom att svara på enkäten hjälper du oss få en så bra bild som möjligt av din skola. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du är förälder och ditt barn går i årskurs 5 bör du meddela skolan om du inte vill att ditt barn ska besvara enkäten.

Ingen kommer kunna se hur du har svarat på frågorna. Skolinspektionen redovisar bara svaren i sammanställd form. Inga svar kommer lämnas ut så att enskilda svarspersoner kan ta skada.

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Enkäterna är en viktig del av granskningen. Dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. Här kan du läsa mer om Skolinspektionens uppdrag:
Skolinspektionens uppdrag

En del av svaren kommer också att presenteras på Skolverkets webbplats Välja skola, som vänder sig till föräldrar och elever:
www.valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)

Så får du enkätresultatet

Resultatet från Skolenkäten kommer vara klart i april. Då kommer det gå att ta del av resultatet skola för skola här:

Skolverket statistiktjänst (extern länk, nytt fönster)

Resultatet kommer även finnas sammanställt för varje deltagande skola och skolhuvudman i excelformat här på vår webbplats:
Statistik från Skolenkäten

Vilka skolor deltar?

Här ser du vilka skolor som deltar i vårens omgång av Skolenkäten: Huvudmän som genomför Skolenkäten HT18-VT20