Skolenkäten

Svara på Skolenkäten här

Koder

Du som ska svara på enkäten får en kod och mer information från skolan. Det gäller både elever, föräldrar och pedagogisk personal.

Sista svarsdatum

Du har möjlighet att svara på Skolenkäten fram till den 3 mars.

Vem ska svara på Skolenkäten?

Skolenkäten riktar sig till elever, pedagogisk personal och föräldrar/vårdnadshavare. Elevenkäten riktar sig till elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2. Föräldraenkäten riktar sig till föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass samt grundskola och grundsärskola, oavsett årskurs.

All pedagogisk personal som huvudsakligen planerar, bedriver och följer upp undervisning på grund- och gymnasieskolan får svara på enkäten. Observera att pedagoger inom förskoleklass, fritidshem eller särskola inte ingår i undersökningen.

Frivilligt att svara på enkäten

Det är frivilligt att svara på enkäten men varje svar är viktigt för oss. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att få en så bra bild som möjligt av din skola. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du är förälder och ditt barn går i årskurs 5 bör du meddela skolan om du inte vill att ditt barn ska besvara enkäten.

Ingen kommer att kunna se hur du har svarat på frågorna. Skolinspektionen redovisar bara svaren i sammanställd form. Inga svar kommer att lämnas ut så att enskilda svarspersoner kan identifieras.

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är ett av flera underlag i granskningen av skolorna och dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. Här kan du läsa mer om Skolinspektionens uppdrag:
Skolinspektionens uppdrag

En del av resultatet kommer också att presenteras på Skolverkets webbplats Utbildningsguiden:
Utbildningsguiden

Så får du enkätresultatet

Resultatet från Skolenkäten kommer att presenteras ett par månader efter att undersökningen är avslutad. Då kommer det gå att ta del av resultatet skola för skola här:

Skolverket statistiktjänst (extern länk, nytt fönster)

Resultatet kommer även finnas sammanställt för varje deltagande skola och skolhuvudman i excelformat här på vår webbplats:
Statistik från Skolenkäten

Vilka skolor deltar?

Här kan du ta del av vilka skolor som deltar i vårterminen omgång av Skolenkäten: Huvudmän som genomför Skolenkäten HT18-VT20