Skolenkäten

Skolenkäten genomförs VT 2021

Från och med vårterminen 2021 kommer vi att genomföra Skolenkäten en gång per år istället för varje termin. Samtliga skolor kommer precis som tidigare att delta under en tvåårsperiod. Men istället för att enkäten genomförs en gång per termin för en fjärdedel av landets skolor kommer hälften av skolorna att delta under vårterminen. 

Det innebär att vi kommer att genomföra Skolenkäten under vårterminen 2021 istället för höstterminen 2020. Under hösten kommer samtliga berörda skolenheter att få ett brev från oss. I brevet kommer vi att be skolenheterna att registrera uppgifter inför enkätstarten som är planerad till 18 januari 2021.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via Skolinspektionens växelnummer:
08-586 080 00 eller via e-post: skolenkaten@skolinspektionen.se

Så tar du del av enkätresultatet

Resultat och statistik från Skolenkäten finns sammanställt för varje deltagande skola och skolhuvudman i excelformat här på vår webbplats.

Statistik från Skolenkäten

Det går även att ta del av resultatet skola för skola på Skoverkets webblats:

Skolverket statistiktjänst (extern länk, nytt fönster)

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är ett av flera underlag i granskningen av skolorna och dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. Här kan du läsa mer om Skolinspektionens uppdrag:
Skolinspektionens uppdrag

En del av resultatet kommer också att presenteras på Skolverkets webbplats Utbildningsguiden:
Utbildningsguiden

Vilka skolor har deltagit?

Här kan du ta del av vilka skolor som deltagit i höstens omgång av Skolenkäten: Huvudmän som genomför Skolenkäten HT18-VT20