Till huvudinnehåll

Skolenkäten

Nu kan du ta del av resultatet från Skolenkäten 2023. Årets omgång av Skolenkäten omfattar svar från sammanlagt 409 000 elever, lärare och föräldrar.

Resultat Skolenkäten 2023

Resultatet finns sammanställt i excelformat för varje deltagande skola och skolhuvudman. 

Resultat från Skolenkäten 2023

Resultatet finns även sammanställt i pdf-rapporter och är sökbara i Skolverkets söktjänst. Fredagen den 26 maj kan du däremot inte söka efter statistik hos dem på grund av tekniskt arbete.
Skolverkets statistiktjänst

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är ett av flera underlag i granskningen av skolorna och dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. Här kan du läsa mer om Skolinspektionen:

Skolinspektionens uppdrag och verksamhet

Vilka deltar i Skolenkäten?

Skolenkäten görs en gång per år och under 2023 deltar 3 252 skolor över hela landet från Ystad till Pajala. Totalt är det 145 kommuner och 345 enskilda huvudmän som deltar i årets enkät. Vilka huvudmän som deltar kan du ta del av nedan.

Huvudmän som deltar i Skolenkäten 2023

Har du frågor om Skolenkäten?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via Skolinspektionens växelnummer: 08-586 080 00 eller
via e-post: skolenkaten@skolinspektionen.se

Teknisk support: Origo group 
013-465 61 00 
skolenkaten@origogroup.com

Svar på vanliga frågor om Skolenkäten: FAQ Skolenkäten

Senast uppdaterad: 18 januari 2022