Skolenkäten

Skolenkäten öppnar 4 november

Måndagen den 4 november öppnar Skolenkäten. Då publicerar vi länkarna till enkäten för alla berörda elever, föräldrar och lärare.

Vilka skolor deltar i höstens skolenkät?

Här kan du se vilka skolor som kommer att delta hösten 2019. Berörda skolor kommer att kontaktas i september.

Skolor som genomför Skolenkäten HT 2019-VT 2020

Här kan du ta del av vårens resultat från Skolenkäten

Statistik från Skolenkäten samt i Skolverkets statistiksök

Läs mer om Skolenkäten här: Om Skolenkäten.

Vi använder svaren som en del i vårt arbete med att granska alla landets skolor. Svaren används också på webbplatsen Välja skola, som riktar sig till föräldrar och elever.

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö och enkäterna är en del av granskningen. Dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. Här kan du läsa mer om Skolinspektionens uppdrag:
Skolinspektionens uppdrag

En del av svaren kommer också att presenteras på Skolverkets webbplats Välja skola, som vänder sig till föräldrar och elever:
www.valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)

Så får du enkätresultatet

Resultatet från Skolenkäten kommer vara klart i april. Då kommer det gå att ta del av resultatet skola för skola här:
Siris.skolverket.se: Skolenkäten (extern länk, nytt fönster)

Resultatet kommer även finnas sammanställt för varje deltagande skola och skolhuvudman i excelformat här på vår webbplats:
Statistik från Skolenkäten