Start

Skolenkäten

Svara på Skolenkäten här

Föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass

Länken öppnas i nytt fönster.

Koder

Du som ska svara på enkäten får en kod och mer information från skolan.

Sista svarsdatum

Vi ber dig svara på enkäten senast den 1 december.

Frivilligt att svara

Det är frivilligt att svara på enkäten, men varje svar är viktigt för oss – genom att svara på enkäten hjälper du oss få en så bra bild som möjligt av din skola.

Ingen kommer kunna se hur du har svarat på frågorna. Skolinspektionen redovisar bara svaren i sammanställd form. Inga svar kommer lämnas ut så att enskilda svarspersoner kan ta skada.

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Enkäterna är en viktig del av granskningen. Dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. När Skolinspektionen väljer ut vilka skolor som ska besökas spelar enkätresultatet en viktig roll. 

En del av svaren kommer också att presenteras på Skolverkets webbplats Välja skola, som vänder sig till föräldrar och elever:
www.valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)

Så får du enkätresultatet

Resultatet från Skolenkäten kommer vara klart i januari. Då kommer det gå att ta del av resultatet skola för skola här:
Siris.skolverket.se: Skolenkäten (extern länk, nytt fönster)

Resultatet finns även sammanställt för varje deltagande skola och skolhuvudman i excelformat här på vår webbplats:
Statistik om Skolenkäten