Skolenkäten

Vi använder svaren i vårt arbete med att granska alla landets skolor. Svaren används också på webbplatsen Välja skola, som riktar sig till föräldrar och elever. 

Skolenkäten våren 2019

Nu kontaktar vi de huvudmän och skolor som ska delta i Skolenkäten våren 2019. Enkäten öppnar 21 januari. Här kan du se vilka skolor som deltar:
Huvudmän som genomför Skolenkäten HT18-VT20

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Enkäterna är en viktig del av granskningen. Dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. När Skolinspektionen väljer ut vilka skolor som ska besökas spelar enkätresultatet en viktig roll. 

En del av svaren kommer också att presenteras på Skolverkets webbplats Välja skola, som vänder sig till föräldrar och elever:
www.valjaskola.se (extern länk, nytt fönster)

Så får du enkätresultatet

Resultatet från Skolenkäten kommer vara klart i januari. Då kommer det gå att ta del av resultatet skola för skola här:
Siris.skolverket.se: Skolenkäten (extern länk, nytt fönster)

Resultatet finns även sammanställt för varje deltagande skola och skolhuvudman i excelformat här på vår webbplats:
Statistik om Skolenkäten