Till huvudinnehåll
En högstadieelev studerar under en lektion
Publicerad: 26 mars 2021

Ny statistik: Antalet individärenden fortsätter att minska under 2020

Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) minskade med 16 procent under 2020 jämfört med 2019. Det visar den senaste statistiken över Tillsyn utifrån individärenden inkomna genom anmälningar.

Totalt inkom det 3 876 anmälningar till Skolinspektionen och BEO under 2020. Merparten av anmälningarna handlade om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd som de har rätt till.