Till huvudinnehåll
En högstadieelev studerar under en lektion

Ny statistik: Antalet individärenden fortsätter att minska under 2020

Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) minskade med 16 procent under 2020 jämfört med 2019. Det visar den senaste statistiken över Tillsyn utifrån individärenden inkomna genom anmälningar.

Totalt inkom det 3 876 anmälningar till Skolinspektionen och BEO under 2020. Merparten av anmälningarna handlade om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd som de har rätt till. 

Statistik

Ta del av statistikrapporten

Senast uppdaterad: 26 mars 2021