Till huvudinnehåll
Studieavbrott komvux
Publicerad: 10 november 2021

Ny rapport: Studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning

Studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning är vanliga. Var femte kursdeltagare avbryter sin kurs inom grundläggande eller gymnasial nivå. Skolinspektionen har granskat hur huvudmän och rektorer arbetar för att elever ska fullfölja sina studier inom vuxenutbildningen.

För många individer innebär vuxenutbildningen en andra chans – en möjlighet att ändra yrkesval, etablera sig på arbetsmarknaden och till personlig utveckling. Vuxenutbildningen är en allt större skolform och är viktig både för den enskilda individens möjlighet till utbildning, för fortsatt lärande och för samhällets kompetensförsörjning och integration. Men det är naturligtvis viktigt att man fullföljer sina studier. Var femte kursdeltagare avbryter varje år en påbörjad kurs på grundläggande eller gymnasial nivå.

Skolinspektionens granskning visar på flera exempel där huvudmän och rektorer arbetar framgångsrikt med insatser och förebyggande arbete för att motverka studieavbrott, men den visar samtidigt att kvaliteten på detta arbete behöver förbättras hos de flesta av de huvudmän som granskats.

Huvudmän och rektorer behöver bland annat stärka sina kunskaper om vad som orsakar avbrotten. De genomför olika insatser, men inte alltid utifrån kunskap om orsaker till avbrott.

Granskningen visar också att huvudmännens styrning och ledning av arbetet med att minska avbrott behöver bli tydligare och att huvudmännen behöver förbättra förutsättningarna för personalen att arbeta förebyggande för att motverka studieavbrott.

Ta del av rapporten här

Studieavbrott i kommunal vuxenutbildning

Publikation
Granskningsrapport
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå