Till huvudinnehåll
Gymnasieelever i ett klassrum
Publicerad: 7 december 2021

Skillnader i pojkars och flickors möjligheter att nå högskolebehörighet

Andelen elever som går ut yrkesprogram på gymnasiet med grundläggande behörighet är högre på kvinnodominerade yrkesprogram än på de mer mansdominerade programmen. Skolinspektionens granskning visar att det kan bero på att elever på de mansdominerade programmen har sämre möjligheter att läsa in den grundläggande behörigheten.

Elever på de kvinnodominerade programmen vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet har avsevärt bättre möjligheter att läsa in grundläggande behörighet än elever på exempelvis bygg- och anläggningsprogrammet och fordons- och transportprogrammet.

Eleverna på majoriteten av skolorna uppger att de får information och vägledning för att kunna göra välgrundade val. Samtidigt rekommenderas ungefär var fjärde skola att utveckla arbetet med information och vägledning eller se över hur de organiserar utbildningen. Drygt hälften av skolorna behöver utveckla sitt arbete med att uppmärksamma och analysera skillnader mellan olika elevgrupper och olika program för att bland annat kunna arbeta mer kompensatoriskt med att förebygga stereotypa val.

Publikation