Till huvudinnehåll
Publicerad: 21 juni 2022

Skolinspektionen får större möjlighet att stänga skolor

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen från 1 juli 2022 som bland annat innebär att Skolinspektionen får större möjligheter att stänga skolor.

Riksdagens beslut syftar till att effektivisera tillsynen och göra möjligheterna till ingripande mot kommunala och fristående huvudmän så lika som möjligt. Skolinspektionen ska bland annat kunna förbjuda en kommun att driva en verksamhet vidare om ett föreläggande om brister inte har åtgärdats och missförhållandena är allvarliga.

Lagändringarna innebär också att det införs fler grunder för att återkalla ett godkännande av enskild som huvudman samt fler grunder för kommuner att återkalla beslut om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg.

Inspektion