Till huvudinnehåll

Undervisningens kvalitet i gymnasieskolans yrkesämnen skogsmaskiner samt bageri- och konditorikunskap

Skolinspektionen genomför nu en kvalitetsgranskning av om elever på gymnasieskolans yrkesprogram ges förutsättningar att uppnå ett gott yrkeskunnande.

Skolinspektionen har tidigare granskat undervisningens kvalitet i yrkesämnena djur och ellära. Den här granskningen kan ses som en fortsättning där vi kommer att granska undervisningens kvalitet i ämnena skogsmaskiner i Naturbruksprogrammet respektive bageri- och konditorikunskap i Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Stor brist på utbildade från flera yrkesprogram

Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till högskolesektorn. Det råder idag stor brist på utbildade från flera yrkesprogram och bristen bedöms öka, samtidigt är efterfrågan på arbetsmarknaden stor. Utformningen av den gymnasiala utbildningen är därför en strategisk fråga som har betydelse för både tillväxtfrågor och näringspolitik, såväl nationellt som lokalt.

Det är skolans ansvar att varje elev på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen. En yrkesexamen ska i sin tur innebära att eleven har uppnått en av branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet.

Det här granskar vi

Syftet med granskningen är att undersöka och bedöma om elever på gymnasieskolans yrkesprogram ges förutsättningar att uppnå ett gott yrkeskunnande. I granskningen bedöms undervisningens kvalitet i yrkesämnena skogsmaskiner respektive bageri- och konditorikunskap i förhållande till Skolinspektionens kvalitetskriterier.

Så här görs granskningen

Kvalitetsgranskningen omfattar cirka 30 skolor med en strävan om en jämn fördelning mellan de två ämnena skogsmaskiner respektive bageri- och konditorikunskap. Ett urval görs av de gymnasieskolor som erbjuder ämnena där gymnasieskolor med flest elever inom respektive ämne prioriteras. Urvalet strävar även efter att fånga en bred variation avseende socioekonomiska utmaningar, kommuntyp och huvudmannatyp på gymnasieskolorna. Intervjuer med rektor, yrkeslärare, apl-handledare och elever, observationer av undervisning samt insamling av dokument kommer att genomföras. Vid sidan av beslut till de granskade skolenheterna kommer även en övergripande rapport publiceras preliminärt till sommaren 2024.

Kontaktperson

Ewa Mölleryd

Senast uppdaterad: 20 april 2023